Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

3 Accident semnificativ pentru Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare (2004)

 

Ziua economică, 24.02.2004

 

Site-ul INTERNET al Institutului de Fizică Atomică a făcut publică, foarte recent (16 februarie 2004), o informaţie cu caracter aparent banal, de rutină: la licitaţia pentru proiectul prioritar poziţia 15, evaluarea a dat 85,60 puncte institutului nr. 1 şi 91,40 puncte institutului nr. 2; ca atare, proiectul se contractează cu institutul nr. 2, care a căpătat ceva mai multe puncte.  

Banalitatea informaţiei se transformă, credem, în dinamită, imediat ce se decodifică informaţiile: care este „proiectul prioritar” şi care sunt institutele licitante.

„Proiectul prioritar” poziţia 15 se cheamă: „Strategia de cercetare şi dezvoltare tehnologică în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în perspectiva integrării in spaţiul de cercetare european”. Institutul câştigător al licitaţiei este Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei". Institutul perdant al licitaţiei este Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică. Iar „autoritatea contractantă”, organizatorul licitaţiei, este Institutul de Fizică Atomică, coordonator al Programului „Cercetarea fundamentală, de interes socio-economic şi cultural - CERES” din cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare, Inovare.

Să încercăm să descifrăm conţinutul acestor denumiri.

Obiectul de cercetare al tuturor institutelor de fizică este, într-o exprimare cât mai generală, materia; este natura sub forma ei materială; sunt aplicaţiile ce rezultă din utilizarea anumitor proprietăţi ale materiei. Şi vorbim numai despre materia moartă, pentru că altminteri intrăm în câmpul biologiei, şi nu vorbim despre materia supusă transformărilor chimice, de care se ocupă chimia. Desigur, materia este luată până în miezul ei – atom, nucleu, particule componente ale acestora.

Ceea ce s-a dat în coordonare Institutului de Fizică Atomică –   programul CERES, componentă a Planului Naţional – se referă, dincolo de „cercetarea fundamentală”, exact la chestiuni IMATERIALE: societatea, economia, cultura. Iar ceea ce institutul de fizică cu rol de coordonator atribuie acum fratelui său, institutul tot de fizică, vecin şi coleg tot de platforma Măgurele, în calitate de executant câştigător al licitaţiei pentru proiectul prioritar numărul 15, este IMATERIALA informaţie şi, dacă doriţi, IMATERIALA politică (integrarea europeană).

Nu negăm că un institut de fizică poate avea (vorbim ipotetic) specialişti, eventual – chiar mai buni decât institutul de informatică în analiză numerică, în modele matematice şi programe de calcul pentru analiza proprietăţilor fizice ale materiei şi ale materialelor. Dar de aici şi până la a considera că o strategie în domeniul „tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii” poate fi făcută mai bine de către un institut de fizică decât de către unul de informatică, înseamnă, cer scuze, fie că nu se ştie cum trebuie să arate şi la ce întrebări trebuie să răspundă o strategie, fie că institutul de informatică este considerat necorespunzător (deşi 85,60 puncte este un scor, ca nivel absolut, cu totul onorabil; profităm de ocazie pentru a spune că nu suntem avocaţii Institutului de Informatică, nu am discutat cu nimeni de acolo şi scriem aceste rânduri exclusiv pe bază de considerente proprii, bine cunoscute nouă).

Şi atunci, ne întoarcem la problema că toată organizarea Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare suferă de o boală congenitală, de o eroare de proiectare.

Planul se compune dintr-un număr de programe, şi fiecare program are un coordonator. Coordonatorul este „autoritate contractantă” pentru programul respectiv; pentru aceasta, organizează licitaţii, face liste lungi şi liste scurte, evaluează ofertele cu ce evaluatori vrea, evaluatorii dau note (punctaje) şi coordonatorul decide: asta da şi asta nu, şi încheie contracte pe banii primiţi, în acest scop, de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Schema ar fi pe deplin valabilă DACĂ autoritatea contractantă, coordonatorul adică, ar avea vreo competenţă de nivel superior celorlalţi executanţi, în domeniul respectiv, şi, mai ales, vreo răspundere sau ar fi în vreun fel interesat în calitatea şi eficienţa rezultatelor ansamblului lucrărilor pe care le contractează. Aici este eroarea de proiectare: coordonatorul, în loc să aibă numai rolul de manager financiar, de descentralizare a mişcării banilor pentru contractele de cercetare, cum este în realitate, mai are şi prerogative de fond, de decizie privind stabilirea proiectelor, evaluarea ofertelor, alegerea executanţilor şi contractarea. Dar pentru aceste prerogative nu poartă nici o răspundere, de nici un fel – nici pentru calitatea la care vor fi  finalizate proiectele contractate, nici pentru atingerea vre-unor obiective strategice. Alta ar fi situaţia dacă, de exemplu, coordonatorul ar răspunde de faptul că, până în anul 2007, pe baza cercetărilor pe care le coordonează, se va realiza un export de 0,8 miliarde EURO anual, sau alt obiectiv strategic similar. Atunci – da, să contracteze cu cine consideră şi cât consideră, chiar cu sau fără licitaţie.  Dar, aşa cum este situaţia acum, miliardele şi miliardele de lei bugetari, pe care îi manevrează fiecare dintre coordonatori, circulă la bunul plac al stabilirii tematicii, listelor de ofertanţi admişi în licitaţii, evaluatorilor, adoptării deciziilor coordonatorilor privind validarea rezultatelor evaluărilor, privind contractarea sau necontractarea cu ofertantul x sau y. Ce teren propice pentru trafic de influenţă, de „prietenism” sau „colegialism” (în loc de termenul „nepotism”), şi, până la urmă, de ce nu? pentru corupţia get beget! În fond, traficul de influenţă şi corupţia pot fi şi nu numai pe  bani nemijlocit băgaţi în buzunar, ci şi pe „acoperirea capacităţii” – ce să dăm bani la „alţii”, câtă vreme nu ne-am acoperit capacitatea la catedrele „noastre”, sau la institutele sau laboratoarele „noastre”?! (Acoperirea capacităţii fiind într-o anumită relaţie cu banii care intră şi în anumite buzunare personale.) Sau – de ce să mai contractăm o parte de specialitate cu un institut sau un specialist care se pricepe mai bine decât noi, că dăm bani care altminteri intră în buzunarul nostru. Important este să ne vedem cu contractele semnate – calitatea şi rezultatele nu mai contează. Iar plăţi peşin pentru servicii oculte aduse ştiinţei româneşti – sau, poate, nu numai ştiinţei – se pot face şi pe contracte de cercetare dimensionate corespunzător, pentru ca să încapă banii care trebuie pentru cine trebuie şi pentru ce trebuie. Sistemul permite. Sistemul pare ca şi cum ar fi fost făcut pentru ca să fie apt pentru un asemenea rol: multă birocraţie, multe hârtii şi procedee complicate, pentru ca să încurce pe cineva care ar vrea să dea de urmă adevăratelor filiere. Este loc şi pentru filiere politice, şi pentru filiere mafiote. Chiar dacă nu asta s-a intenţionat, asta a ieşit. Iar demnitarii care conduc acum activitatea de cercetare (şi care au moştenit starea de lucruri arătată de la unii dintre iluştrii lor predecesori, mai recenţi), sunt în situaţia dificilă de a alege între a asigura continuitatea activităţii de cercetare – şi aşa destul de hărţuită – sau de a face ordine şi curăţenie în sistemul moştenit, de a se asigura că, în subordinea lor, nu se petrec abuzuri cu potenţial exploziv. Numai de a se descoperi aşa ceva nu ar avea nevoie acum imaginea publică a cercetării din ţara noastră.

De fapt, am pornit analiza prezentată în aceste rânduri de la momentul în care exista o denumire de „proiect prioritar” şi se punea numai problema stabilirii executanţilor. Lista proiectelor prioritare în sine este, însă, şi ea o problemă, şi mai gravă. Ea ar fi trebuit să rezolve marele şi vechiul deziderat al renunţării la autarhie, al concentrării resurselor pe politici şi pe priorităţi. Dar, din examinarea listelor de proiecte prioritare din diferitele programe, o asemenea concentrare încă nu este foarte vizibilă.

Desigur, la stabilirea introducerii în program a unui anumit proiect prioritar sunt consultaţi mulţi factori, pe un circuit informaţional destul de prolix; îşi dau, succesiv, avizul (de fapt, mai pe româneşte, îşi dau cu părerea – adică „în viteză” şi neangajant, şi tot fără vreo răspundere) destul de multe persoane. Dar, practic, tot primul elaborator al listei de proiecte este veritabilul autor; avizatorii ulteriori nu deţin informaţia concretă pe care a avut-o în vedere primul propunător din circuit, nu au timp, sunt mulţumiţi că au o propunere în faţă şi, de regulă, „semnează ca primarii” (nu ştiu de ce primarii, dar aşa se spune). Şi chiar dacă mai modifică un cuvânt undeva, sau chiar taie o poziţie din 15 sau mai adaugă una, la inspiraţia de moment, pe fond situaţia calităţii listei, întocmite improvizat şi avizate cu pompă, nu se schimbă. Şi apoi, se pune în mişcare imensa maşinărie a licitaţiilor şi a contractărilor, cu pretenţii de mare precizie privind termenele, banii, pontajul, obiectivele etc., dar care are, de fapt, o bază decizională şi de fundamentare atât de subţire, de aleatoare.

Să mai menţionăm ceva. Intrarea în funcţionare exclusivă a Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare a mai avut un efect: măturarea afară din cercetare a sectorului privat şi a IMM-urilor (se zice, cu câteva excepţii semnificative, care trebuie să alimenteze ceea ce trebuie să alimenteze…, dar personal nu deţinem datele necesare despre aceste cazuri. Cine trebuie şi vrea, poate să le găsească.) Planul Naţional amintit este planul etatismului şi al gigantismului. Sigur, s-a zis că trebuie lichidată împrăştierea resurselor, trebuie concentrare pe priorităţi. Dar, ca întotdeauna la români, întâi vine soluţionarea de formă, de ochii lumii. Dacă sunt, să zicem, ceva mai puţine poziţii de proiecte de contractat, în schimb, la fiecare poziţie, în „termenii de referinţă” (în obligaţiile de realizat, în caietul de sarcini) sunt câte mai multe subpuncte, care adună şi nişte sume contractuale mari şi care se potrivesc ca o mănuşă exact pentru câte un institut mare anume. Scrie, prin noianul de reglementări, că cine a participat la întocmirea termenilor de referinţă nu are voie să participe la licitaţie, dar cine mai urmăreşte şi asta?! Şi, apoi, cine a participat – un specialist sau un institut? Participă la elaborare un specialist trimis de institut la minister şi contractează institutul. Reglementarea nu este clară. Aşa că, o IMM nu are cum să se apropie, chiar dacă, de formă, mai este câte una invitată pe vreo listă scurtă, acolo unde i s-ar potrivi mai puţin.

De altfel, nici taxa de evaluare pentru atestare, de 4 ori salariul lunar maxim al unui cercetător principal gradul I, sau taxa de evaluare pentru acreditare, de 8 ori acelaşi salariu, nu sunt foarte  încurajatoare, în condiţiile în care posibilităţile de a mai câştiga vreo licitaţie sunt practic nule pentru IMM private. Mai sunt, prin metodologii şi termenii de referinţă, şi alte obstacole implicite în calea IMM – să nu intrăm în amănunte.

Aşadar, accidentul cu care am început – rezultatul ciudat al licitaţiei pentru atribuirea proiectului privind strategia informaţională în contextul integrării europene – are reverberaţii multiple. Se pare că sistemul care l-a făcut posibil are nevoie de un tratament complex. Fără a intra încă în detalii, se pare că primele medicamente care să fie administrate pot fi: a) un plus de transparenţă în coordonarea programelor, prin comisii pluridisciplinare şi pluriinstituţionale independente; b) cenzurarea prerogativelor de fond excesive ale actualilor coordonatori de programe, sau punerea acestor prerogative în corespondenţă cu responsabilităţi pe măsură; c) punerea calităţii şi importanţei rezultatelor obţinute în cercetare pe cel puţin acelaşi nivel cu obţinerea contractării, în preocupările întregii activităţi de cercetare. Iar soluţionarea marii probleme a concentrării pe priorităţi începe cu elaborarea competentă a unor strategii şi cu stabilirea unor obiective pe programe.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca