Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

Anexa 2.  Din lucrările publicate în domeniul: Politici energetice. Economie energetică. Impact al energiei

 

            Energia în următoarele trei decenii. (Coord. M. Maliţa, C. Mihăileanu, M. Duma et alt.). Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979.

 

O concepţie unitară, de perspectivă în domeniul energiei. (C. Mihăileanu, M. Duma). Era socialistă, nr. 22/1979, pp. 31-34.

[Modele matematice pentru] Includerea obiectivelor de tip calitativ ale conducerii în indicatorii de productivitate a muncii din industria energiei electrice şi termice (M. Duma, Em. Goldstein, Gh. Pribiag, Z. Frăţilă). Progrese în informatica românească. Ed. Laboratorul de Informatică şi Conducere. Cluj-Napoca, 1980, pp. 10-11.

Criteriul energetic - element determinant al progresului tehnic. Era socialistă, nr. 16/1980, pp. 26-28.

Probleme de cercetare ştiinţifică ridicate de conceperea şi realizarea sistemelor informatice în energetică (C. Mihăileanu, M. Duma, Sanda Felea). Energetica, XXVIII, nr. 8/1980, pp. 309-311.

Probleme de sistem ale domeniului energiei la nivelul economiei naţionale. Concepte şi dezvoltări metodologice privind prognozarea evoluţiei ştiinţei, tehnologiei şi progresului tehnic în domeniul energiei. În: Prognozarea CS, DT şi PT, studii şi referate. CNŞT, 1982, pp. 141-150.

Priorităţi ale ştiinţei şi tehnologiei în perspectiva asigurării independenţei energetice a României. Era socialistă, nr. 8/1982, pp. 8-11.

Implicaţii ştiinţifice, economice, sociale ale asigurării independenţei energetice a ţării. (C. Mihăileanu, M. Duma). Era socialistă, nr. 16/1982, pp. 17-19.

Some Aspects of a System Approach in Forecasting, Planning and Management of Research and Development under the Conditions of Energy Conservation (C. Mihaileanu, M. Duma). În: Energy Conservation: Technology, Economics, and Policy. Ed. Gh. Preda, The Academy of Economic Studies. Bucharest, 1982, pp. 80-88.

Technical, Economic, and Energetic Efficiencies in Energy Conservation. Fundamental Concepts, Connections, and Implications (Al. Gheorghiu, M. Duma). În: Energy Conservation: Technology, Economics, and Policy. Ed. Gh. Preda, The Academy of Economic Studies. Bucharest, 1982, pp. 221-227.

Ştiinţa şi tehnologia în sprijinul economisirii energiei. (C. Mihăileanu, M. Duma). Era socialistă, nr. 23/1983, pp. 18-22.

Model cibernetic pentru sistemul naţional al energiei (Călin Mihăileanu, Sanda Felea, M. Duma). Automatică-Management-Calculatoare (AMC), Ed. Tehnică, vol. 32, Bucureşti, 1984, pp. 243-257.

Dezvoltarea energeticii româneşti. Revista economică, nr. 32/1984, pp. 4-6, 23.

Probleme sistemice ale proiectării energeticii României anului 2000. Asociaţia oamenilor de ştiinţă, Comisia de sisteme generale, vol. I, 1984, pp. 86-88.

Orientări şi obiective de perspectivă în dezvoltarea tehnologiilor şi produselor ramurilor consumatoare de energie vizând utilizarea raţională şi economisirea resurselor energetice. (C. Mihăileanu, M. Duma, I. Cserveny, R. Duduica). În: Prognoza ştiinţei şi tehnologiei în dezvoltarea multilaterală a României. Sub red.: Gavrilă Sonea. Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1985, pp.114-124.

Elemente de concepţie privind conţinutul şi metodologia prognozelor în domeniul energiei. În: Prognoza ştiinţei şi tehnologiei în dezvoltarea multilaterală a României. Sub red.: Gavrilă Sonea. Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1985, pp. 236-249. 

Energetica şi dezvoltarea economico-socială a României (Lucia Roşca, M. Duma). Energetica, XXXIII, nr. 7/1985, pp. 289-291.

Problematica cercetării domeniului energiei la nivelul economiei naţionale şi sarcini noi care decurg pentru cercetare din funcţia M.E.E. de administrator unic al resurselor energetice (Călin Mihăileanu, M. Duma, Sanda Felea). Lucrări tehnico-ştiinţifice ICEMENERG, Bucureşti, 1985, pp. 5-11.

Priorităţi ştiinţifice şi tehnologice ale României în domeniul energiei. Analiză, fundamentare, selectare, promovare. (M. Duma, I. Cserveny et alt.). Energetica, XXXIII, nr. 12/1985, pp. 532-538.

Probleme actuale ale cercetării energetice în domeniul energeticii nucleare. (Lucia Roşca, M. Duma). Energetica, XXXIV, nr. 10/1986, pp. 433-437.

Metodologii, modele matematice şi programe de calcul pentru asistarea cercetărilor de prognoză şi economie energetică. (M. Duma, Cornelia Novak, Georgeta Stănciulescu et alt.) Energetica, XXXIV, nr. 11/1986, pp. 481-486. 

Approaches and Methods for Energy Strategy Research Activities. (Lucia Roşca, M. Duma). Revue Roumaine des Sciences Techniques. Série Électrotechnique et Énergétique. Tome 34, No. 2/1989, pp.205-211.

Probleme determinante ale viitorului termoenergeticii României. Energetica, XXXVIII, nr. 3-2/1990, pp.125-130.[1]

 


 

 

 


 

[1] Publicat în 1990, articolul constituie documentul de poziţie prezentat în cadrul unei „mese rotunde” la a XVI-a Consfătuire a termoenergeticienilor din România, Braşov, 7-9 decembrie 1989, cu două săptămâni înainte de 22 decembrie 1989, la o dată când o serie dintre problemele care au fost prezentate şi dezbătute erau încă „tabu”.

 

 

 

 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca