Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

74 Ce – şi cum – va fi liberalizarea preţurilor (1990)

 

Nu (numai) pentru specialişti

 

Azi, 4.10.1990

 

Liberalizarea preţurilor... Modul în care va fi ea efectuată va determina succesul sau eşecul reformei, temperarea sau adâncirea haosului economic, menţinerea traiectoriei spre stabilitate politică sau întreruperea brutală a acesteia. Până la urmă, împlinirea sau înşelarea aşteptărilor electoratului din 20 mai. Într-o anumită măsură - a Revoluţiei înseşi.

Miza este enormă. Este o exagerare? Câţi nu vorbesc de pe acum, şi numai pe jumătate în glumă, că preferau ceea ce a fost! Iar răspântia ne stă abia în faţă: liberalizarea preţurilor. Cea care, la vecinii din miază-noapte, a spart solidaritatea, călită într-un deceniu de luptă tenace şi victorioasă, a Solidarităţii.

De ce? Nu poate exista economie de piaţă fără preţuri libere. Libere, adică stabilite prin negociere, sau la învoială, între vânzător şi cumpărător. Să fim mai precişi: nu poate exista economie de piaţă contemporană fără ca majoritatea preţurilor să fie libere (în orice stat actual, anumite categorii de preţuri sunt stabilite de către stat, într-o formă sau alta, dintr-un motiv sau altul, sau statul exercită anumite îngrădiri sau influenţări la stabilirea preţurilor. Dar în esenţă şi în ansamblu, piaţa este dominată de preţuri libere).

Ce se va schimba în mod esenţial şi determinant, la noi, o dată cu liberalizarea preţurilor? Faptul că, pentru foarte multe produse, preţul nu va mai merge la aprobat, ci va fi cel stabilit de părţi prin contract. Pe bază de negociere, prin învoială. Fără nici o reţinere, va reintra în drepturile sale depline vechiul cuvânt tocmeală. Faptul deci că preţul va fi nu cel care şi-l stabileşte de capul lui (cu toate aprobările) producătorul, ci vânzătorul şi cumpărătorul (clientul) împreună. Aşa că preţul nu se va mai propaga, pe lanţul cooperării interuzinale, numai într-un singur sens, de exemplu preţul materialelor însumându-se şi intrând (împreună cu manopera şi cu alte cheltuieli) în preţul pieselor, preţul pieselor - în preţul subansamblurilor, preţul acestora în preţul produsului finit, ci şi în sens opus: vânzătorul produsului finit, ştiind că nu poate obţine decât un anumit preţ, se va tocmi cât să plătească pentru fiecare subansamblu, producătorii subansamblurilor se vor tocmi pentru preţurile pieselor, mai departe - pentru preţurile materialelor. Fiecare va fi strâns în menghină intre proprii clienţi şi proprii furnizori şi va câştiga atâta cât îi va rămâne între ceea ce încasează în aval, de la clienţii săi, şi ceea ce trebuie să plătească în amonte pe fluxul tehnologic, furnizorilor săi. Rentabilitate planificată, beneficiu planificat? Pe apa Sâmbetei! Dacă şi cu cât încasările depăşesc costurile - profit. Dacă nu, nu.[1]* Aceasta este cea mai importantă schimbare, de mentalitate şi de practică economică, faţă de trecut şi faţă de prezent, pe care trebuie să o aducă economia de piaţă şi care, totodată, condiţionează funcţionarea normală a economiei de piaţă.

Nu va mai trebui nimeni de la minister, sau de la CSP să normeze şi să dea indicatori de plan de consumuri specifice sau de număr personal. Deoarece, cu cât întreprinderile vor produce şi vor incasa mai mult şi vor consuma mai puţin, cu atât vor câştiga mai mult. Dacă nu vor economisi, nu vor câştiga deloc. La fel, dacă vor produce mult, dar prost calitativ.

Ce va rămâne pentru salarii va fi pentru atâtea salarii câte trebuie pentru a produce bine şi pentru a economisi. Balastul de chiulangii, leneşi, nepricepuţi va fi pe seama banilor cu care merg acasă ceilalţi, cei care muncesc şi realizează. Aşa că balastul va avea să-şi caute de lucru în altă parte.

Chiar dacă ar mai continua moda alegerilor de şefi (nu va mai continua), ar fi aleşi nu şefii cumsecade, cu care se poate chiuli comod, ci cei cu care se câştigă mai mult: cei pricepuţi şi care ştiu să impună ordine, calitate şi disciplină.

Toate acestea constituie, simplificat vorbind, motivul pentru care liberalizarea preţurilor este prima condiţie, esenţială, pentru oprirea declinului economic, pentru stimularea producţiei şi a economisirii, pentru ordine şi raţionalitate în economie.

Dacă totul este atât de simplu şi de minunat, de ce nu se trece imediat la liberalizarea totală a preţurilor? Cine şi de ce se opune? Numai cei care vor să doarmă comod pe preţuri aprobate, cei care se rentabilizează prin umflări de preţuri, care obligă pe beneficiari să plătească pentru toată risipa din curtea producătorului? (Oricât de puternic este înrădăcinată această practică în economie). Există şi o a doua faţă a medaliei, un al doilea tăiş al săbiei?

Din păcate, există. Şi de aceea liberalizarea preţurilor este atât de delicată, ascunde mari primejdii şi obligă să ne asumăm mari riscuri. Toate pornesc de la starea precară a economiei. Cerc vicios: pentru redresarea economiei este nevoie de liberalizarea preţurilor, dar liberalizarea preţurilor este blocată de starea dificilă din economie, de penuria economică.

Într-adevăr, ceea ce reglează preţurile într-o economie de piaţă este raportul între cererea şi oferta de bunuri. Dacă este penurie, dacă mărfurile lipsesc, preţurile cresc. Din păcate, pot creşte foarte mult. Nu numai pentru că fondul de marfă disponibil este mult mai mic decât banii celor care pot să vrea să cumpere şi n-au ce, nu numai pentru că există îmbogăţiţi care au de unde să plătească preţuri mari. Dar crescând preţurile, pentru a nu se afecta prea grav nivelul de trai, va fi necesar să se crească salariile (şi pensiile şi, probabil, depunerile la CEC[2]*); deci - vor creşte costurile cu manopera în producţie, producătorii vor fi obligaţi să negocieze preţuri de vânzare mai mari; deci vor trebui iarăşi crescute salariile - şi se ajunge la ceea ce se numeşte spirala inflaţionistă si inflaţia galopantă, în care preţurile pot creşte de zeci sau de sute de ori. Oricum s-ar creşte salariile (prin indexare -  proporţional cu indicele de creştere medie a anumitor preţuri), inevitabil ele vor rămâne în urmă faţă de preţuri. Nivelul de trai va scădea. Iar fiecare nouă creştere de preţuri va provoca un val de nemulţumire, de tensiuni sociale.

Deci aceasta este. Două feţe ale aceleiaşi medalii. O sabie cu două tăişuri.

Dar dacă liberalizarea preţurilor este atât de periculoasă, de riscantă, de ce să nu facem nu liberalizare, ci, de exemplu, o reformă, o reaşezare a preţurilor, adică înlocuirea preţurilor aprobate false cu nişte preţuri tot aprobate, dar reale? Pentru că aprobarea exclude tocmai caracterul stimulativ al negocierii preţurilor. Pentru că, ipotetic, preţurile pot fi reale numai la un moment dat, după care, aprobate, fixate, viaţa merge înainte şi preţurile devin, într-un sens sau altul, false. Pentru că aprobarea presupune un mecanism birocratic uriaş. Şi timp. Şi nu mai avem timp. Dar, în principal, pentru că soluţia este numai aparentă, iluzorie. Nu cu noi preţuri fixe redresăm economia, ci cu preţuri libere.

Mai trebuie amintit şi faptul că efectele liberalizării preţurilor sunt cu atât mai grave, cu cât situaţia valutară este mai dificilă. Or, după cum se ştie, exportăm mult mai puţin decât importăm; deci am cheltuit şi cheltuim mult mai multă valută decât încasăm. Şi dacă nu avem valută, nu avem cu ce importa, aşa că cererea este tot mai puţin acoperită cu posibilităţi de ofertă, producătorul român îşi exercită tot mai puternic monopolul pe piaţa internă, deci - impuls suplimentar pentru creşterea preţurilor, piedică suplimentară pentru ţinerea lor sub control.

Există răspuns, există ieşire din situaţia în care ne aflăm? Din păcate, tot ceea ce s-a întâmplat până acum în alte ţări care trec de la economia planificată la cea de piaţă nu este foarte încurajator. Sau tărăgănarea liberalizării preţurilor (sau sferturi de măsuri) şi haos, sau liberalizarea reală a preţurilor şi inflaţie, ambele variante cunoscute - cu convulsiile sociale şi politice corespunzătoare.

Pe prima variantă suntem până acum. Să trecem, de mâine, la a doua? Există susţinători ai acestei variante. Cel puţin, după aceea, se creează condiţiile pentru a intra în normal.

Legea nr. 15 / 1990 prevede, în fond, liberalizarea preţurilor pentru regiile autonome şi societăţile comerciale, cu excepţia situaţiei când pe piaţa românească nu există cel puţin 3 agenţi economici care să comercializeze acelaşi tip de bun, lucrare sau serviciu, precum şi cu excepţia cazurilor în care preţurile sunt subvenţionate de stat potrivit hotărârii Guvernului; în aceste din urmă cazuri preţurile vor fi stabilite de către Guvern prin negociere cu agenţii economici.

Textul de lege deschide o cale hotărâtoare. În acelaşi timp, el nu constituie, din păcate o soluţie precisă şi completă. Întâi, pentru că existenţa a trei comercianţi pe piaţa românească nu este suficientă[3]* pentru a asigura controlul preţurilor, dacă produsul este deficitar sau foarte deficitar. În al doilea rând, pentru că există produse de consum alimentar curent şi în special servicii de interes local, unde putem avea 41 de producători, respectiv prestatori, sau chiar 82, câte unu sau doi în fiecare judeţ (nu pe piaţa românească), şi tot monopol este, în judeţul respectiv, sau chiar în localitatea respectivă. În al treilea rând, pentru că nu subvenţia de la stat este un criteriu pentru controlul de către stat al preţurilor, ci invers, subvenţia poate deveni necesară nu ca o cauză, ci ca un instrument şi ca un rezultat ale stabilirii de către stat a anumitor preţuri. În al patrulea rând, ar fi fost bine să fie reflectat principiul negocierii între agenţii economici: pe lângă preţuri stabilite de stat pentru unele produse care sunt de maximă importanţă pentru nivelul de trai şi pentru economia naţională, trebuia să existe, în spiritul autonomiei şi al descentralizării, şi varianta în care preţurile vor fi negociate de către agenţii economici şi, numai în caz de divergenţă, vor fi arbitrate de către stat (sau de către camerele de comerţ şi industrie, care au în atribuţii funcţia de arbitraj). În fine, pentru că trebuie o precizare de principiu - cine reprezintă, în negociere, pe cumpărătorii „populaţie”? Dar să sperăm că textului articolului de lege i se vor aduce urgent şlefuirile necesare, menţionate, printr-un act legislativ corespunzător.

Oricum, liberalizarea preţurilor începe o dată cu constituirea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale. Adică, a început. După cum arată însuşi textul de lege, ea va fi parţială, adică se va referi întâi la anumite categorii - largi - de produse. După cum s-a anunţat, conform hotărârilor adoptate până în prezent, la o serie de produse şi servicii esenţiale pentru nivelul de trai al populaţiei, preţurile vor fi menţinute cu sprijinul subvenţiilor de stat, iar rezultanta creşterii altor preţuri va fi reflectată în indexarea (creşterea) salariilor şi a pensiilor.

Cât de grav va afecta acest lucru nivelul nostru de trai şi starea generală a economiei va depinde de mai mulţi factori subiectivi. Primul, de fermitatea cu care arbitrul negocierilor de preţuri va ţine frâna escaladării lor şi va înţelege rolul său nou de arbitru la jumătatea drumului între vânzător şi cumpărător. Al doilea - de viteza cu care întreprinderile noastre vor înţelege - sau vor fi făcute să înţeleagă - că vechea eră a dezordinii economice şi a preţurilor arbitrare care acoperă orice risipă s-a încheiat şi că la fiecare negociere de preţ, atât cu clienţii, cât şi cu furnizorii, trebuie venit cu fruntea sus, după ce s-a făcut ordine în propriile procese, după ce s-a economisit fiecare leu în propria întreprindere şi în relaţiile cu ceilalţi furnizori şi cu ceilalţi clienţi. Va depinde de viteza cu care vor fi puse, în sfârşit, în drepturile lor calitatea, tehnicitatea, profesionalismul. Va depinde de informarea pe înţeles a opiniei publice şi de înţelegerea de către opinia publică a durerilor naşterii noii economii.

Naştere care nu mai poate aştepta, nu mai poate fi ţinută în loc. Au trecut 9 luni. La figurat şi la propriu.

 


 


 

[1]* O altă formulare, pe care am lansat-o în toamna 1990 în Palatul Victoria şi a şocat, atunci, cu un oarecare „succes de public”, a fost: “Nu preţul de vânzare este preţul de cost plus beneficiul, ci beneficiul este preţul de vânzare minus preţul de cost” – v. şi articolul „Banul, nu planul” [35].

[2]* Nu, depunerile la CEC nu au fost indexate şi toată masa bănească depusă de populaţie la CEC s-a devalorizat, a fost pierdută, prin inflaţia care a urmat.

[3]* şi, în foarte multe cazuri, nu este operantă, dată fiind politica, dusă timp de decenii, de aşa-zisă evitare a paralelismelor, deci – un produs să aibă un singur producător (chiar dacă, în ultimul deceniu al dictaturii, au existat lăudabile tendinţe de a se încuraja, în unele ramuri, paralelisme industriale, cu scopul stimulării preocupărilor pentru competitivitate).

 


 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca