Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

1 Cercetarea şi eficienţa (1972)

 

Contemporanul, 25.8.1972

 

Puţine sunt, poate, domeniile al căror aport social să depindă atât de mult de cunoaşterea şi recunoaşterea specificităţii rolului lor, cum este cercetarea ştiinţifică. Puţine sunt, poate, domeniile care să fie atât de aparte şi în acelaşi timp atât de organic integrabile în mecanismul social, cum este cercetarea ştiinţifică. Puţine sunt, poate, domeniile care să poată exercita o influenţă atât de bogată asupra viitorului societăţii, dar care să fie totodată atât de influenţabile de către comanda socială, cum este cercetarea ştiinţifică.

Cercetarea ştiinţifică se află în lumina reflectoarelor. Directive, analize, măsuri, sprijin asiduu. Succese, dezvoltare spectaculoasă, structurare de esenţă spre utilitate şi eficienţă.

Şi totuşi: se poate mult mai mult, se poate mult mai bine. Avem nevoie de mai mult, de mult mai bine. Acest sentiment de nemulţumire exigentă este unanim: el preocupă pe cercetători, pe beneficiari, pe cei ce poartă grija economiei în ansamblu.

Îmbucurător - pentru că înseamnă că nu mai este nevoie de convingere.

Îngrijorător - pentru că înseamnă că problema este mai dificilă decât pare. Desigur, îngrijorarea are dreptul la optimism. Nu este nici prima problemă dificilă, profundă, subtilă, complexă care a fost soluţionată, nu va fi nici ultima. …………………………………………………………

Conducerea de partid şi de stat este preocupată de progresul ştiinţific, pentru că judecă în mod judicios echilibrat prin prisma zilei de astăzi şi a celei de mâine, corespunzător intereselor societăţii în ansamblu. Dar ştiinţa se realizează şi se aplică lucrare cu lucrare, direcţie cu direcţie de cercetare, se realizează şi ar trebui să se aplice pentru întreprindere, centrală industrială, ramură. Iar aici preocuparea absorbantă o constituie luna, trimestrul, anul în curs, cel mult obiectivul în curs - prea târziu, de regulă, pentru a mai apela la cercetare. Şi, de regulă, mereu prea devreme pentru a stabili, sistematic şi temeinic, ceea ce trebuie făcut pentru perspectivă, chiar pentru cea care bate la uşă.

În ultimii ani se discută mai profund despre specificul şi mecanismul contradicţiilor în socialism. Nu este exclus ca problema raporturilor micro / macroeconomic, în conexiune cu interesele imediate / de perspectivă, să intre în această incidenţă. Ar rezulta, probabil, oportunitatea unei anumite deplasări a unor eforturi depuse în măsuri organizatorice şi contractuale (de legare organizatorică a cercetării de practică, de obligare a beneficiarilor să valorifice rezultatele cercetărilor) în direcţia măsurilor de sporire a interesului pentru progresul calitativ de perspectivă la nivelul microeconomic.

Când se spune interes, toată lumea se gândeşte la prime şi beneficii pentru cercetător şi pentru cei ce valorifică cercetări. Nu strică. Nu strică nişte prime pentru înotătorii care înoată în susul apei. Merită. Dar, totuşi, poate că se poate să curgă apa încotro trebuie. Să se gândească la cercetare nu nişte eroi pozitivi izolaţi, ci întreaga colectivitate; să depindă rezultatele întregului mecanism al întreprinderii, al centralei, al ramurii de felul în care a rezolvat cu ajutorul ştiinţei problemele principale, majore ale activităţii sale, să depindă de gradul de înnoire perpetuă a inteligenţei conţinute în activitatea sa.

Desigur, să depindă nu prin numărarea şi bifarea poziţiilor pe plan tehnic realizate, nu prin indicatori anexă. În bifări şi raportări suntem bine versaţi. Ci direct, intrinsec, prin rezultatele activităţii curente, de bază, normale, prin felul în care nivelul şi calitatea acesteia sunt în asemenea progres continuu, încât fără cercetare nu poate subzista.

Ceea ce nu se dezvoltă dintr-o dată, printr-o singură măsură, şi într-o singură sferă de activitate (politică, economică, socială, organizatorică).

După cum însăşi problema discutată nu constituie, evident, decât un exemplu, un aspect, o ipoteză. Lucrurile sunt mult mai complexe. Complexe, nu insurmontabile.

Câteva cuvinte despre specificul eficienţei cercetării.

Toată lumea doreşte eficienţa cercetării. Toată lumea doreşte să constate eficienţa cercetării. Dar este un adevăr cunoscut - se pare, însă, nu suficient cunoscut - faptul că, cu cât efectele unei cercetări sunt mai profunde şi mai importante, cu atât valoare lor, de obicei, este: 1. mai imprevizibilă, 2. mai inseparabilă de alte efecte, care nu constituie rezultate nemijlocite ale cercetării, 3. mai puţin reflectabilă contabil-financiar; obţinerea însăşi a totalităţii efectelor poate fi: 4. mai îndepărtată în timp, 5. mai divizată în spaţiu, 6. mai riscantă. Deci, exacerbarea formală a problemelor de eficienţă poate avea şi următorul efect: de la cercetări importante spre fărâmiţare în teme minore, periferice, acelea la care se poate spune clar (aproape clar): atât şi atât. (Din fericire, lucrurile nu se petrec chiar atât de negru. Nu se petrec pentru că oameni competenţi şi cu simţul răspunderii nu se lasă uşor amăgiţi şi stabilesc efectuarea unor cercetări importante, mai făcându-se uneori că nu observă cât este de consistent calculul de eficienţă.)

Mai departe. Eficienţa economică este astăzi urmărită în unităţile economice numai global (sau, în anumite tipuri de unităţi, defalcat pe categorii de produse sau servicii - deşi convenţiile de calcul fac ca aceste defalcări să fie mult prea vaporoase, pentru a fi luate în serios). Eficienţa unui şir de activităţi, consecinţele unui şir de fenomene - inclusiv dintre cele cu care are de a face cercetarea - intră în cazanul comun. Altele nu intră deocamdată în nici un cazan (de exemplu mondena poluare, dar şi multe alte sperietori trecute de prima tinereţe). Există lucruri care sunt bine decelate la scara întreprinderii, dar nu se cunosc cifre de eficienţă la scara intereselor complexe ale economiei naţionale şi la scara perspectivei. Se întâmplă şi invers. Mai rău - se întâmplă să ştim şi una şi alta, dar să nu se potrivească. Centralele electrice sunt profund interesate tehnic, organizatoric şi economic să ardă gaz, nu cărbune. Economia naţională este profund interesată să ardă cărbune, nu gazul necesar chimiei. Şi de departe nu este vorba numai de preţurile la cărbune şi gaz, deşi ele atârnă atât de greu. Acesta este un caz flagrant, analizat şi bine cunoscut şi care practic nu afectează azi cercetarea. Sunt cunoscute şi alte cazuri. Dar suma de copaci se cheamă pădure.

A şti eficienţa cercetării, a se orienta după eficienţa cercetării este ceva  ce vine după ce ştim bine să socotim eficienţa a tot ceea ce facem şi a tot ceea ce se întâmplă. În detaliu şi în global. De-a lungul, de-a latul şi pe diagonală. Pentru azi şi pentru mâine. Cu socoteli care să se potrivească ori de unde sunt privite. După ce devine regulă şi obişnuinţă ca fiecare lucru să fie cântărit pe cântarul eficienţei economice (aşa ceva nu începe, nu se introduce izolat, cu prilejul şi prin prisma cine ştie cărui contract de cercetare). Abia atunci caii se instalează, singuri, înaintea căruţei: beneficiarii pot şti mai bine ce să ceară cercetării şi pot dori mai mult să apeleze la cercetare.

Încă ceva. Evaluarea eficienţei se poate face în mai multe feluri. Se poate face pentru a umple tabele. Se poate face pentru împăcarea conştiinţei. Altminteri, este nevoie - se ştie - de metodologii realiste de calcul (suntem destul de începători aici), dar mai ales este nevoie de ceea ce trebuie să se introducă în formulele elaborate în cadrul metodologiilor: preţuri ştiinţifice (noua lege a preţurilor abia a apărut - efectele ei vor apare în timp), indici, statistici, expresii valorice pentru o seamă întreagă de fenomene. De astfel de date nu prea se dispune astăzi. Şi nici nu prea se ocupă cineva astăzi sistematic pentru ca să se dispună. Iar ca să se ocupe cineva, trebuie să înceapă - horribile dictu - cu cercetări. Pentru că însăşi definirea indicilor, metodica de culegere şi prelucrare a informaţiei necesare reprezintă o pată albă, un mare semn de întrebare în faţa cercetării economice, tehnice, sociologice.

De la insuficienta eficienţă la eficienţa plenară nu ne obligă nimeni să trecem prin aparenţa eficienţei. În activitatea financiară, deturnarea de fonduri se pedepseşte. Iar o eficienţă aparentă, neconcludentă, dacă este aruncată în balanţă cu pretenţii de etalon, provoacă deturnare de cercetare.

Pe obiectele de preţ, când dorim să le cruţăm de o manevrare neîngrijită, se scrie: Atenţie. Fragil.

Cercetarea este, desigur, de preţ.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca