Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

71 Cheia racordării corecte a cotei unice de impozitare la impozitul progresiv (2003)

 

Ziua economică, 7.10.2003

 

 

„Cota unică de impozitare încurajează evaziunea şi corupţia”, în timp ce „sistemul impozitului global este  un instrument democratic şi transparent” – în baza acestor teze, cota unică de impozitare a fost respinsă şi am fost condamnaţi să rămânem ancoraţi în pedanteria birocratică a impozitului global. Rămâne speranţa că ultimul cuvânt încă nu s-a spus, că realităţile vieţii economice, studiate mai la sursă, vor mai lucra asupra opiniilor şi opţiunilor decidenţilor de la toate nivelurile. De aceea, credem că este benefic să continue căutările pentru optimizarea soluţiilor fiecăreia dintre variantele aflate în competiţie atât de tranşantă. Pentru că, pe de o parte, remedierea unor deficienţe concrete ale vreuneia dintre soluţii poate răsturna „raportul de forţe” (de preferinţe) între ele; pe de altă parte, oricare ar fi soluţia adoptată în final, ea trebuie să fie pregătită pentru a da rezultate cât mai bune, dacă (atunci când) va rămâne să fie aplicată.

Aşadar, mai întâi, despre „democraţia şi transparenţa” sistemelor aflate în competiţie.

Legea salarizării nr. 14/1991 fixează un principiu: cel al confidenţialităţii privind veniturile salariale, ca o componentă a respectului faţă de persoana umană, a libertăţilor omului, a dreptului omului la propria imagine (art.1, (6): „Salariul de bază, adaosurile şi sporurile sunt confidenţiale”). De aceea există în lume secretul bancar, după cum se ştie.

Constituţia României, versiunea 1991,  art. 38, (1), statuează: „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit”. Ce alt mobil şi ce alt efect poate avea „transparenţa democratică”, absenţa confidenţialităţii asupra veniturilor obţinute prin muncă licită, altul decât inhibarea, îngrădirea dreptului la muncă – la  munca  suplimentară cantitativ şi la cea unde superioară este performanţa (de altfel, rar se obţine performanţa înaltă fără mare efort, după caz, în cadrul structurilor instituţionale convenţionale sau în structuri neconvenţionale, stabilite ad hoc). Desigur, există cazuri în care confidenţialitatea este încălcată din start - de exemplu, în cazul concursurilor cu premii, campionatelor etc.; dar aici „transparenţa” ţine de regulile jocului, acceptate de către participanţi prin însăşi decizia, adoptată de către ei în deplină cunoştinţă de cauză şi libertate, de a participa la concurs.

Prin definiţie, includerea în sistemul fiscal şi evaziunea fiscală se exclud reciproc, dacă includerea este corectă. Sub aspect legal şi structural, nu diferenţa de sistem fiscal elimină sau reduce evaziunea sau, în general, economia subterană. Din acest punct de vedere, între varianta cotei unice de impozit reţinut la fiecare sursă de venit şi varianta cotei de impozit progresiv pe venitul globalizat, variantele par să fie egale; cel mult, reţinerea directă la sursa de venit este fermă şi definitivă, iar globalizarea mai poate permite eventuale erori – nu par să fie posibile malversaţiuni intenţionate şi de anvergură. Deosebirea constă numai în costurile uriaşe şi deranjul substanţial în cazul globalizării, în comparaţie cu simplitatea reţinerii directe şi definitive a impozitului la sursa de venit. Dacă angajatorul reţine impozitul şi nu îl varsă, comite o infracţiune comparabilă cu întocmirea falsificată a fişelor fiscale – deci, şi aici, meci nul între variante.

Dar este prin ceva impozitul progresiv pe venitul global superior întru combaterea evaziunii fiscale? Nu, nici măcar în teorie, pentru că impozitul global se compune din veniturile comunicate administraţiei financiare de către diferiţii angajatori şi, pentru anumite venituri – de către contribuabilii înşişi. Ce motivaţie şi ce instrumente ar avea fie angajatorii, fie contribuabilii, să declare anumite venituri impozabile în cazul impozitului pe venitul global şi să nu le declare în cazul impozitării la sursă? Se pare că nu există nici motivaţie, nici instrumente, ocazii, posibilităţi.      Aceasta, pentru că venitul global este … global numai pentru veniturile licite, din cadrul economiei de legale. Nici venitul global şi nici impozitul cu reţinere directă la sursa de venit nu includ, unul mai mult şi altul mai puţin, veniturile care sunt infracţiuni prin ele însele: şpaga, furtul, delapidarea, deturnarea, sustragerea (de bani sau de materiale), încasarea şi plata de bani negri (fără formele contabile legale), contabilitatea paralelă, contrabanda, spălarea banilor; ambele forme pot include, în egală măsură, atât cât este  convenabil infractorilor, banii obţinuţi prin şantaj (sau prin „protecţie”) sau trafic de influenţă (mascaţi prin contracte, facturi fictive şi alte forme de acoperire sau de spălare în aparentă bună regulă).

Dimpotrivă, numai motivaţia pur economică, a evitării riscului penal dacă această evitare nu costă prea scump, deci, dacă fiscalitatea nu este împovărătoare pentru venituri mari, poate determina pe anii agenţi economici, aflaţi la limita dintre legalitate şi nelegalitate, dintre licit şi ilicit, să treacă de partea legalităţii şi licitului, şi aceasta nu se va întâmpla dacă veniturile mari, sau cele suplimentare, sunt impozitate exagerat, cum este în cazul impozitării progresive a veniturilor globale.

Nu cunoaştem, nu am întâlnit în practică, în literatură sau măcar prin analize ipotetice, teoretice, cazuri sau situaţii semnificative prin care un impozit pe venit în cotă unică, prelevat direct şi definitiv la sursa de venit, să fie mai vulnerabil la evaziune sau la corupţie, decât impozitul global. Şi, în fond, să separăm lucrurile:  ce l-ar face mai vulnerabil –  cota unică, sau absenţa globalizării? Iar dacă globalizarea ar fi atât de necesară pentru combaterea evaziunii (nu este, dar să presupunem), atunci ar fi suficient să se procedeze la globalizare, la controlul centralizat în hipercalculatoare a tuturor veniturilor şi impozitelor din economie, fără ca aceasta să afecteze oportunitatea cotei unice, care este altceva.

Şi acum, problema problemelor: cum ar trebui să fie trecerea de la impozitul global la cota unică, dacă ar fi să fie şi atunci când ar fi să fie, pentru a nu perturba economia şi societatea? Pentru că, într-adevăr, se pare că, atât în percepţia unor pături sociale şi a unor organizaţii sindicale, cât şi în reţinerile Preşedintelui Ion Iliescu, aici trebuie căutate adevăratele cauze – şi chiar putem afirma că există astfel de cauze.

La trecerea de la impozitul progresiv la cota unică, în absenţa unor măsuri corective, cei cu salarii mici, care plătesc acum impozit 18%,  ar fi dezavantajaţi de cota de 23%. Drept care, au fost studiate şi elaborate fel de fel de măsuri corective, de natura deducerilor, astfel încât s-a dat asigurarea că nimeni nu va avea de plătit un impozit mai mare decât în cazul impozitului progresiv – dar lumea are sentimentul (îndreptăţit) că deducerile speciale nu sunt destul de fiabile şi pot fi pierdute, cu prilejul unei modificări ulterioare a legislaţiei.

Dacă s-au anunţat măsurile pentru ca, la limită, nimeni să nu piardă, la trecerea de la o formă de impozitare la alta, nu s-au anunţat, însă, (nu am aflat să se fi anunţat) măsuri pentru ca nimeni să nu câştige în plus, fără merit, cu prilejul acestei treceri.  Or, toţi cei cu cote de impozitare mai mari decât 23%, în cazul impozitului progresiv, ar primi bani în plus, bani mulţi în plus, cu prilejul trecerii la cota unică – şi aceasta nu se poate numi solidaritate socială, câtă vreme creează un gol la buget, pe care trebuie să-l acopere toţi contribuabilii, inclusiv cei care abia-abia că nu au pierdut, cu acest prilej.

Într-adevăr, să luăm exemplul unui director general de companie naţională, sau al unui specialist sau manager de la o firmă privată, care acum are un salariu (brut) – să zicem – de 100 milioane lei, din care plăteşte 40% impozit pe venit (deocamdată, pentru simplificarea înţelegerii, facem abstracţie de celelalte taxe şi contribuţii salariale) şi rămâne cu venit net 60 milioane lei. Dacă de la 1 ianuarie i s-ar aplica impozitarea cu 23%, ar avea impozit pe venit 23 milioane şi ar pleca acasă cu un salariu net de 77 milioane, adică un plus, din senin, de 17 milioane (numai diferenţa aceasta este de câteva ori mai mare decât salariile nete întregi ale celor cu cotă actuală de 18%). Dar el a negociat (neoficial) salariul net, nu pe cel brut! Iar aceşti 17 milioane ar fi sustraşi de la buget şi ar reprezenta costuri ale implementării cotei unice!

Deci, pentru racordarea corectă, fără inechităţi sociale flagrante şi fără convulsii sau dispute sociale sau politice grave, fără a favoriza nejustificat şi pe sub mână unele categorii sociale, se cer a fi introduse următoarele două corective în tehnologia de implementare a impozitului în cotă unică:

a)     Toate salariile brute (tarifare), ca şi toate valorile nominale ale oricăror altor venituri care intră în prezent în calculul de globalizare (chirie pentru cedarea folosinţei bunurilor ş.a.), să fie recalculate, din oficiu şi prin efectul legii, prin înmulţire cu un coeficient de racordare, definit astfel: (100 – cota actuală de impozitare pentru venitul respectiv, %) / ( 100 – cota unică de impozitare %).  Această modificare nu ar avea caracter de renegociere şi nu ar fi permisă nici o ingerinţă, corectare, condiţionare sau amendare.

În acest fel, salariaţii cu actuala cotă de 18% ar avea un coeficient de racordare supraunitar, salariul lor tarifar impozabil (venit brut) ar fi în mod automat mai mare decât în prezent, exact atât cât să le acopere creşterea de impozit, iar venitul net să rămână neschimbat (fără să mai fie necesare nici un fel de deduceri sau alte artificii).  Dimpotrivă, celor cu venituri de calibrul aferent cotei de 40% li s-ar declara un salariu tarifar impozabil (venit brut) mai mic, exact atât cât este necesar ca venitul lor net să rămână neschimbat, ca urmare a reducerii cotei de impozitare.

Două exemple, ipotetice.

Exemplul 1. Salariu tarifar actual 4.000.000 lei. Impozit 18%, 720.000 lei. Salariu net actual 3.280.000 lei. Coeficient de racordare 1,065. Salariu tarifar nou 4.260.000 lei. Impozit 23%, 980.000 lei. Salariu net nou 3.280.000 lei. Egal cu cel actual.

Exemplul 2. Salariu tarifar actual 100.000.000 lei. Impozit 40%, 40.000.000 lei. Salariu net actual 60.000.000 lei. Coeficient de racordare 0,779. Salariu tarifar nou 77.900.000 lei. Impozit 23%, 17.900.000 lei. Salariu net nou 60.000.000 lei. Egal cu cel actual.

(Am făcut mici rotunjiri de calcul.)

România are experienţa a două astfel de operaţiuni, care au decurs, de fiecare dată, fără nici un fel de probleme: în 1977, în baza Decretului nr. 196/1977, pentru stabilirea unor masuri ce decurg din desfiinţarea impozitului pe retribuţiile individuale, cota unică de impozit pe retribuţie a fost scoasă din calculul venitului individual, fiind prelevată la nivel de total întreprindere; pentru toţi salariaţii, salariul net a devenit salariul tarifar, fără vreun efect asupra mărimii salariilor nete. După decembrie 1989, odată cu reintroducerea impozitului progresiv individual pe salarii, în baza Hotărârii guvernului nr. 52/1991 privind impozitul pe salarii, s-a făcut mişcarea inversă,  toate salariile tarifare primind suplimentarea fictivă a impozitului pe salarii, din nou – fără modificarea salariilor nete.

b)     Pentru celelalte taxe şi contribuţii salariale, care, conform legii, sunt definite ca procente la venitul brut (la fondul de salarii), s-ar putea, eventual, efectua corective similare, pornind de la raportul veniturilor brute înainte şi după trecerea la cota unică, sau, detaliind puţin metodologia prezentată mai sus, s-ar putea asigura şi aici o racordare fără salturi în valoarea contribuţiilor individuale (cel puţin a celor mari – C.A.S., sănătate).

În acest fel, trecerea la cota unică s-ar face fără nici un fel se şoc sesizabil de către contribuabili, iar bugetul statului ar beneficia din plin de economia de resurse financiare obţinută prin eliminarea ultra-costisitoarei globalizări a veniturilor. Desigur, sunt, în continuare, de studiat efectele pe care le-ar avea, la nivelul bugetului naţional, diferenţele de impozit pe venit (de semn contrar la cele două categorii – cu impozitare actuală mai mică şi mai mare decât noua cotă unică), diferenţe care s-ar compensa, cel puţin parţial, ca şi impactul propagat pe care modificarea formală a salariilor tarifare brute l-ar putea avea la nivelul impozitului pe profit, TVA şi eventual al altor impozite şi taxe.

 


 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca