Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

70 Cota unică – o măsură curajoasă şi oportună (2003)

 

Ziua economică, 30.09.2003

 

Iniţierea cotei unice de impozitare a veniturilor salariale este o măsură curajoasă, câtă vreme în ţări avansate, la al căror exemplu ne tot referim, impozitul pe venituri este progresiv, într-un sistem care a servit ca referinţă pentru aşa-zisul impozit pe venitul global, şi care, de fapt include două componente: impozitul progresiv, care constă în cote crescânde de impozitare pentru venituri crescânde, şi venitul global, care constă în aplicarea cotelor crescânde de impozitare la suma veniturilor („globalizare)”, obţinute de aceeaşi persoană fizică din diferite surse. În fond, impozit progresiv pe salarii am avut aproape din totdeauna, curând după 1989, dar aplicat la fiecare sursă de venit,  asupra fiecărei componente de venit. Cota unică de impozitare elimină, în mod evident, necesitatea globalizării (fie că această cotă se aplică fiecărei componente a venitului în parte, fie venitului global, efectul aritmetic obţinut este acelaşi, ca la scoaterea unui factor de multiplicare în afara parantezei).

Impozitarea venitului global, în cazul impozitului progresiv, este o imensă şi costisitoare pedanterie, de dragul căreia şi pentru care se construiesc uzine informatice, se defrişează păduri pentru formularistică şi pentru corespondenţă, mii de funcţionari fiscali muncesc de zor luni de zile pe an, când ar putea, pe banii pe care îi primesc, să producă ceva – produse sau servicii – realmente util societăţii, şi, ultima dar nu cea mai puţin importantă, milioane de contribuabili sunt târâţi la cozi în faţa ghişeelor fiscale (dacă nu se aruncă bani pe poşta corespunzătoare), o dată ca se depună formulare, a doua oară ca să depună cereri / declaraţii privind diferenţele de impozit pe care le au de depus sau de încasat, şi a treia oară – pentru plăţile efective de făcut sau încasările de primit, cândva, după luni sau (am avut situaţia aceasta) şi după ani de aşteptare şi devalorizare. Şi toate acestea, pentru a cântări cu cântar de farmacie nişte diferenţe care oricum rezultă din nişte cifre de precizia butucilor, cum sunt pragurile de venit de la care se schimbă cotele de impozitare şi aceste cote înseşi, spre a nu mai vorbi despre arbitrarul stabilirii lor (sau, mai eufemistic exprimat, imprecizia care, în fond, decurge şi din caracterul finit, în trepte, al reţelelor tarifare de salarizare şi încadrarea fiecărui om în salariul atribuit sau negociat, raportată la contribuţia lui reală la bunul mers al întreprinderii sau instituţiei la care este încadrat, contribuţie care, ea însăşi, este atât de greu de constatat şi măsurat cu precizie şi fără greş, în realitatea ei curentă). Fetişizăm nişte cifre, şi apoi – devenim sclavii lor, ca şi cum ar fi adevăruri absolute.

De aceea, a veni, după câţiva ani de eforturi glorioase – şi cheltuieli de multe miliarde – investite pentru implementarea impozitului pe venitul global, cu iniţiativa de renunţare la această fantasmagorie, este un salutar gest de curaj politic şi profesionalism.

Desigur, unii câştigă mai mult şi alţii mai puţin, de unde răsare tentaţia nivelării veniturilor reale, nete, în numele echităţii sociale – echitate pe care aceiaşi lideri sindicali – de exemplu – o invocă mai puţin (în orice caz – mai puţin „combativ”), atunci este de măsurat şi de răsplătit contribuţia calificată, iniţiativa, creativitatea, calitatea, rezultatele reale în competiţia de toate felurile, suma a ceea ce lasă fiecare pe unde a trecut (lumină sau umbră pământului), chiar şi efortul real şi pur cantitativ, precum şi stresul aferent.

Trebuie spus că însuşi impozitul progresiv – cu sau fără globalizare – este o iluzie, o auto-amăgire, pentru că acelaşi efect social (stimulare sau contra-stimulare a muncii suplimentare şi a rezultatelor superioare şi mai numeroase) se obţine prin dimensionarea reţelelor de salarii pentru diferite calificări şi niveluri de rezultate în muncă: Punem 10% creştere a impozitului din treaptă în treaptă de salarizare, iar aceste trepte diferă între ele cu 25%, sau punem cifră unică de impozitare şi diferenţe de 15% între treptele de salarizare – este acelaşi lucru (exemplul dat este grosier, lucrurile se pot preciza la detalii matematice). Şi reciproca: după cum bine a arătat şi ministrul finanţelor într-o recentă emisiune televizată, în sectorul privat se negociază veniturile nete, iar la acestea se adaugă impozitele şi celelalte taxe şi contribuţii de plătit (indiferent de către cine: angajator sau salariat – altă falsă şi înşelătoare problemă, pentru că, oricum, este diferenţa între ceea ce îl costă pe angajator şi ceea ce primeşte în mână salariatul). Cine este să ia venituri disproporţionat de mari le ia din evaziune, şpagă, trafic de influenţă, şantaj, jaf, contrabandă, spălare de bani, monopoluri sau oligopoluri etc., nu din impozitarea acestora mai mare sau mai mică. Palatele, vilele şi limuzinele potentaţilor puterii epocii decurg nu din insuficienta progresivitate a impozitului pe salarii sau din omiterea globalizării lui.

Să nu exagerăm, însă, numai deficienţele impozitului progresiv pe venitul global. Faţă de tot ceea ce s-a spus şi s-a scris în aceste zile, pentru sau contra cotei unice, mai sunt cel puţin încă două lucruri de spus.

Ceea ce am scris până aici, în aceste rânduri, este valabil, în principal, pentru sectorul privat în sine. Cu privire la sectorul de stat, sau la activităţi dominate de sectorul de stat ca sistem de reglementări, trebuie să punem o anumită surdină. Dacă, de exemplu, salariul maxim al funcţiei, să zicem, de profesor universitar, are o anumită dimensiune, şi în măsura în care ea este valabilă şi pentru universităţile de stat, şi pentru cele particulare, trebuie spus, pe de o parte, că, la universitatea unde are funcţia de bază, profesorul este grevat de diverse sarcini sociale şi administrative (de la elaborare de materiale didactice ajutătoare şi supraveghere în cămine şi cantine la întocmire de orare şi organizare de sesiuni), de care este de multe ori absolvit la universitatea unde are cumul. În plus, la funcţia de bază (nu numai în universităţi, ci în general în unităţi bugetare), salariatul este mai deranjat de rigori disciplinare (prezenţă, raportări, caracterizări etc.), decât la cumul. Pe de altă parte, însă, „la stat” şi la bază, un salariat poate trăi timp îndelungat doar încasându-şi lefurile, iar neajunsuri trebuie să acumuleze multe şi grele până să constate că a fost omis la promovare, în timp ce „la privat” şi la cumul, pentru fiecare leafă trebuie produs şi predat ceva, iar pentru neglijenţe, erori sau lacune îşi pierde repede pâinea respectivă. În această lumină contradictorie, probabil că nu este de reactivat sistemul, care a existat la noi cu circa zece ani în urmă, de majorare cu un procent dat a impozitului pentru salariul în cumul în comparaţie cu impozitul pentru acelaşi salariu obţinut la funcţia de bază.

În fine, încă o remarcă. Trecerea la cota unică de impozitare deschide calea şi pentru o altă economie de muncă, de timp, de birocraţie. S-a mai propus acest lucru – dar nu era posibil (sau era mai dificil de realizat) în condiţiile impozitului progresiv: impozitul pe salarii (şi toate celelalte cote de contribuţii salariale – CAS, sănătate etc.) pot fi calculate şi vărsate pe total fond de salarii la plătitorul de salarii (întreprindere, instituţie…), nu calculate desfăşurat pe fiecare salariat şi fiecare fond şi vărsate pe fiecare fond. Chiar şi impozitele, împreună cu  toate fondurile, pot fi calculate şi virate numai în suma lor, şi defalcate apoi pe impozit şi pe diferitele fonduri direct la nivel central sau, după caz, teritorial.


 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca