Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole

 

54 FESAL, vama şi continuarea ofensivei birocraţiei împotriva agenţilor economici (1996)

Adevărul, 9.5.1996

Titlul apărut:

“În timp ce traficanţii trec prin vamă ca prin brânză,

Pentru un pachet de cărţi se fac verificări la sânge”

 

Cu prilejul acordării împrumutului pentru ajustare structurală (faimosul FESAL), una dintre problemele care au intervenit pe parcursul negocierilor a fost cea a climatului de afaceri, între altele - a simplificării formelor birocratice cărora trebuie să le facă faţă investitorii în România. Guvernul României s-a angajat să dea curs exigenţelor în această direcţie.

Ca un prim pas, fără să se simplifice o literă din succesiunea de operaţiuni şi forme pe care legile în vigoare (nr. 31/1990, privind societăţile comerciale şi 26/1991, privind Registrul Comerţului) le impun pentru constituirea societăţilor comerciale, s-a realizat o înţelegere în baza căreia camerele de comerţ şi industrie au organizat birouri de asistenţă, astfel încât paşii să fie parcurşi mai uşor, cu mai puţine deplasări ale întreprinzătorului (spre supărarea şi protestul oficial al breslei avocaţilor, care a socotit că astfel va fi afectată una dintre multiplele sale căi de câştiguri facile actuale). Aşa că, afişând o mică floricică în sperata primăvară a combaterii birocraţiei economice româneşti, Guvernul nostru s-a prezentat cu fruntea sus la finalizarea tratativelor şi la semnarea acordului FESAL.

Şi a continuat, tot cu fruntea sus, să amplifice şi să complice birocraţia care apasă asupra agenţilor economici, fie ei români sau străini.

Este greu de făcut un top al absurdităţilor birocratice instituţionalizate în economia noastră, pentru că nu sunt definite criteriile  de ierarhizare. Ce să punem mai presus, pentru admiterea într-o carte Guiness a recordurilor birocraţiei româneşti? Absurdul logic în sine? Încurcăturile provocate întreprinzătorilor? Daunele aduse economiei naţionale? Abuzul şi arbitrarul pe care îl afişează?

Nu ne propunem un inventar, aici. Dar, într-un eventual astfel de top, nu ar putea să lipsească unele dintre recentele măsuri în domeniul vamal.

O constatare empirică este că, de câteva luni, vama a devenit un punct de strangulare. Pentru tranzacţii derizorii se cer forme şi justificări ca şi pentru miliarde. Am avut prilejul să constatăm în mod nemijlocit că o lădiţă, conţinând un program didactic şi broşurile aferente, expediate expres, a făcut nici 48 de ore din California până la vama Bucureşti şi o săptămână de la această vamă la Bucureşti, până s-a terminat ping-pongul hârtiilor justificative cerute; că pentru aceleaşi câteva kilograme de material, importate fără probleme în decembrie 1995, acum se cer fel de fel de forme în plus, spre uimirea partenerului străin. Poate, pentru că, în Hotărârea Guvernului nr. 147 din 12 martie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vămilor, la art. 1 alin. ultim, scrie: “În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii, ordine, circulare, norme metodologice şi instrucţiuni pentru aparatul propriu”, dar dacă aceste “instrucţiuni pentru aparatul propriu” se referă la ce hârtii să se ceară importatorilor sau exportatorilor, atunci degeaba se mai precizează că sunt “pentru aparatul propriu”.

 

După Hotărârea nr. 147, Buletinul Oficial a publicat şi Hotărârea Guvernului României nr. 149, tot din 12 martie 1996, care cuprinde cel puţin două “bombe”:

“Art. 3. - Eliberarea autorizaţiei de comisionar în vamă se face pe baza îndeplinirii următoarelor condiţii:

a)  obiectul de activitate să fie exclusiv de comisionar în vamă;

b) să prezinte o scrisoare de garanţie bancară în sumă de 500 milioane lei, emisă de o societate bancară cu sediul în România, prin care să se asigure solvabilitatea achitării drepturilor şi taxelor vamale;...”

Cum contribuie aceste măsuri la diminuarea tracasării birocratice a agenţilor economici, pentru care s-a angajat Guvernul în repetate rânduri, şi cu prilejul tratativelor FESAL în particular? Cum contribuie ele la relansarea economiei? La mersul reformei economice? La combaterea corupţiei şi a abuzurilor? La fluidizarea tranzacţiilor economice?

Foarte simplu: exact în sens opus.

În prezent, orice exportator, importator, transportator, expeditor îşi efectuează, de regulă, singur operaţiunile legate de prezentarea mărfurilor pentru vămuire, plăţi către vamă etc. Ei bine, nu: de acum înainte, el trebuie să se adreseze unui intermediar specializat. Comisioane în plus, probabil - aşteptări în plus; deci: scumpirea artificială şi anti-fluidizarea operaţiunilor. Sau, dacă nu vrea să aibă de a face cu noi intermediari, fiecare exportator, importator, transportator, expeditor trebuie să-şi înfiinţeze o nouă firmă-pui, care să aibă ca “obiect de activitate exclusiv” pe cel de comisionar în vamă; deci - noi cheltuieli de înfiinţare firmă, sediu, contabilitate separată etc. Oricum - tot cheltuieli în plus. Şi tracasare în plus.

Orice exportator, importator, transportator, expeditor are de a face cu vama. Este firesc, într-o economie normală, ca acesta să poată efectua direct, prin personal calificat şi autorizat propriu, şi operaţiunile legate de prezentarea pentru vămuire şi plăţile către vamă. De ce trebuie ca “obiectul de activitate să fie exclusiv de comisionar în vamă”? Pentru ca, cine nu îşi face firmă proprie de comisionar, să mai depindă de altcineva? Să se faciliteze eventuale relaţii ilicite între vameşi şi comisionarii “de meserie”, “oamenii locului”?[1]*

Să trecem la a doua bombă, aliniatul “b)”, mai sus citat. 500 milioane lei garanţie vamală nu este un fleac, ceva ce să ţii şi să stea imobilizat în bancă, chiar dacă eşti o firmă puternică. (Cu atât mai puţin este ceva la care să fii obligat din senin, în mijlocul anului, după ce ţi-ai planificat fluxul de numerar pe anul curent.) De fapt, acesta nu este decât un nou subterfugiu pentru ca statul să mai adune nişte miliarde imobilizate în bănci, de la “comisionari”.

Dar explicaţia oficială, dată chiar în textul, citat, al aliniatului cu pricina, ţine de spiritul celui mai pur etatism birocratic: reglementez eu, statul, că tu, agentul economic, trebuie să ai banii necesari pentru “a asigura solvabilitatea drepturilor şi a taxelor vamale”. Când, într-o economie de piaţă, asta este grija agentului economic, care, în caz contrar, îşi pierde banii pe locaţii şi penalizări, îşi pierde marfa, îşi pierde clienţii. (De altfel: 500 milioane lei garanţie - şi pentru cine transportă vapoare, şi pentru cine transportă chibrituri?)

Este adevărat: în statistici, ne vom îmbogăţi cu câteva zeci (poate - sute) de noi agenţi economici, semn al propăşirii pe calea economiei de piaţă...  (Fără să negăm că este nevoie şi de  comisionari vamali specializaţi, pentru cine chiar are nevoie de serviciile lor.)


 


 

[1]* Şi încă un rând de bacşişuri, atenţii etc., deci: oxigen în plus pentru corupţie.  

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca