Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

În loc de deschidere

Progresul economic şi social este dependent de aportul ştiinţei şi tehnologiei, al industriei (incluzând aici toate ramurile semnificative tehnologic). La rândul lor, ştiinţa şi tehnologia pot avansa numai dacă economia şi societatea le solicită, dacă le asigură resurse şi condiţii propice – de multiple tipuri – şi dacă le folosesc, integrându-le organic în procesul informaţional-decizional aferent dezvoltării economico-sociale.

Trebuie asigurat un echilibru între cercetarea răspunzând unei „comenzi sociale”şi cercetarea deschizătoare de drumuri, la iniţiativa sa şi în direcţiile pe care şi le alege, în baza iniţiativei ştiinţifice – ambele categorii fiind în mod complementar necesare (şi, în parte, întrepătrunse).

Economia şi societatea, în întreaga lor structură, solicită şi folosesc ştiinţa şi tehnologia în funcţie de interesele dictate de mecanismele economice, de interesele şi competenţa clasei politice, precum şi de calitatea – complex considerată – a rezultatelor ştiinţei şi tehnologiei înseşi. În România, atât economia socialistă planificată, cât şi economia tranziţiei, au rezervat ştiinţei şi tehnologiei proprii un rol colateral, ocazional, nesistemic, mai curând monden decât vital. Prin aceasta, a fost limitată şi distorsionată dezvoltarea economică şi socială însăşi. Mecanismul economic al socialismului planificat rigid a capotat şi din această cauză. Tranziţia şi integrarea euroatlantică ne duc într-un sistem avansat ştiinţific şi tehnologic, dar şi, totodată, concurenţial în raport cu membrii săi şi cu atât mai mult în raport cu noii veniţi, puşi în faţa establishment-ului comunitar, din care acquis-ul este numai o parte. Mecanismul tranziţiei şi al integrării trebuie să asigure condiţii pentru progresul sistemic al ştiinţei şi tehnologiei româneşti, ca o condiţie de interes strategic propriu pentru o poziţie convenabilă viitoare în noul cadru internaţional.

 

În altă ordine de idei: Problemele reale sunt sistemice şi pluridisciplinare şi au condiţionări şi determinări strategice. De aceea, analizele, studiile, soluţiile, managementul, trebuie să fie sistemice, pluridisciplinare, strategice.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca