Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

75 Liberalizarea preţurilor? Nici vorbă, ci doar umflarea costurilor (1991)

 

Economistul, 5-7.2.1991

 

Liberalizarea preţurilor, încadrată într-un context de reformă economică, ar fi trebuit să realizeze patru obiective: să contribuie la echilibrarea cererii cu oferta şi la limitarea operaţiilor speculative şi a contrabandei; să contribuie la îmbunătăţirea structurilor economice, prin economisirea a ceea ce este scump şi stimularea folosirii a ceea ce este ieftin; să determine eficientizarea generală a economiei, obligând la muncă, la reducerea consumurilor specifice, a tuturor cheltuielilor şi, prin aceasta, cointeresarea pentru relansarea economică, pentru creşterea producţiei; să pregătească convertibilitatea  şi deschiderea europeană prin competitivitate, care include apropierea treptată a structurilor de preţuri de pe piaţa românească de cele de pe piaţa europeană şi punerea preţurilor ca o funcţie de calitate. De la sine înţeles, liberalizarea nu trebuie să afecteze în mod sensibil nivelul de trai şi stabilitatea monetară.

După cum se ştie, în etapa realizată de liberalizare, aceste obiective au fost atinse parţial, iar unele - deloc , cum ar fi: influenţa în direcţiile eficientizării şi relansării activităţii economice, îmbunătăţirii structurilor, calităţii. A fost sensibil afectat nivelul de trai, în special la familiile cu copii. De asemenea, practic, se poate afirma că, prin rezultanta generală a liberalizării, au fost preluate de către stat, deocamdată, circa jumătate din economiile populaţiei, deopotrivă cele foarte mari, dar şi cele foarte mici, agonisite cu greu, în decurs de ani.

De altfel, în raport cu o reformă monetară[1]*, care ar fi amputat economiile foarte mari (provenite, în condiţiile noastre actuale, fie din activitatea de foşti demnitari şi din corupţie, fie din contrabandă) şi le-ar fi cruţat pe cele mici, provenite din muncă cinstită şi care ar fi putut proteja economiile depuse la C.E.C. în raport cu cele imobilizate sub formă de lichidităţi, actuala liberalizare a preturilor a amputat în mod identic toate economiile, mari sau mici, depuse la C.E.C. sau lichide.

În raport cu această situaţie, dublarea (şi încă numai de la 1 ianuarie 1991) numai a dobânzilor este o măsură ce frizează cinismul, prin ineficienţa ei pentru depunători; ceea ce ar fi trebuit era indexarea soldurilor (cel puţin în anumite limite pe persoană) şi plasarea dobânzilor la nivel superior ratei inflaţiei - aşa au făcut toate ţările care au dorit să blocheze inflaţia, şi numai aceasta reprezintă o protecţie socială reală, în sfera economiilor populaţiei.

Liberalizarea preţurilor a fost concepută de către departamentul de profil ca o reaşezare de tipul uzual în economia socialistă planificată (cu propagarea automată a costurilor pe fluxul tehnologic, numai în aval), fără nici o relaţie cu eficientizarea, cu competitivitatea; slabe referiri la alinierea la economia europeană (dincolo de preţurile materiilor prime); guvernul şi parlamentul, prin atât de contestatul (fără efect constatabil) de către cercurile largi de specialişti, articolul 48 din Legea nr. 15 / 1990, au amestecat un liberalism iluzoriu, primitiv (preţuri libere dacă sunt trei agenţi economici care...) cu vechile practici centraliste (preturi stabilite de câtre guvern prin negociere cu agenţii economici, în loc de preţuri negociate între agenţii economici, şi, numai în caz de necesitate, arbitrate de un organ guvernamental). De asemenea, după cum am mai arătat, nu a fost constituit la timp şi instrumentat cu fundamentările necesare un organism care să reprezinte efectiv (democratic, reprezentativ, nu birocratic) populaţia, în negocierile respective.

Cu toate insistenţele depuse în prealabil de către specialişti, nu s-a obţinut stabilirea unor criterii clare şi ferme de competitivitate şi de aliniere la preţuri internaţionale, care să oblige la eficientizare şi să împiedice abuzurile în impunerea de către producători sau / şi revânzători a unor preţuri aberante. Aşa-numita liberalizare nu numai că nu a stimulat eficientizarea, ci a creat condiţii pentru o şi mai profundă deteriorare a ei, prin umflarea neîngrădită a costurilor.

Teza care se susţine forte frecvent în ultimul timp, conform căreia liberalizarea preţurilor trebuia obligatoriu să fie precedată de privatizare, nu are consistenţă, nici teoretica, dar nici practică. Se constată de către oricine preţurile umflate, asigurând facil venituri imense, ce se practică în prezent la produse deficitare de către reţeaua de magazine privatizate. Deci, ceea ce lipseşte preţurilor umflate respective este nu privatizarea, ci disponibilitatea produselor, echilibrarea cererii cu oferta. Din nou - relansarea economică. Întreprinderile proprietate de stat îşi permit să practice preţuri exorbitante, de exemplu la automobile, nu pentru că sunt de stat, ci din cauza deficitului de produse şi excedentului de bani de pe piaţă, iar preţurile la care s-au aliniat sunt cele anterioare la negru, al revânzătorilor particulari (care corespundeau deci la criteriul de privatizare).

Privatizarea va fi un proces de durată, atât practic, din lipsa capitalului necesar, cât şi teoretic, pentru că structurile într-o economie nu se schimbă niciodată brusc. Dintre toate componentele reformei, privatizarea este cea mai puţin susceptibilă de terapie şoc. De altfel, şi Lionel Stoleru, şeful planului în guvernul francez, a sugerat de fiecare dată să nu ne ambalăm prea tare acum în problema privatizării. Profesorul Anghel Rugină susţine acelaşi lucru. Privatizarea este necesară, trebuie sprijinită, dar a o pune în postura de condiţie a înfăptuirii celorlalte componente ale reformei înseamnă, de fapt, a condamna reforma la viteza componentei celei mai lente, deci a o frâna. De aceea, întreprinderile încă proprietate de stat trebuie puse să funcţioneze în condiţii de piaţă, să li se blocheze, în primul rând, prin mijloace economice (deschiderea în comerţul exterior, încurajarea fabricaţiilor paralele etc.), poziţiile de monopol, iar relansarea producţiei, creşterea volumului acesteia, stimulată prin preţuri şi celelalte instrumente economice, constituie o condiţie nu numai pentru asigurarea nivelului de trai, ci şi pentru realizarea însăşi a reformei. Aceasta nu poate fi promovată fără încălcarea cerinţelor nivelului de trai decât în condiţii în care oferta se apropie cât de cât de cerere. Iar stimularea ofertei nu se poate face decât ţinând sub control preţurile, la niveluri obiectiv controlabile, nu prin calcule de birou, ci prin competitivitate, care ne pune faţă în faţă cu preţurile de import / export, cu preţurile de pe piaţa internaţională. Toate se leagă între ele.


 

 


 

[1]* De tipul “stabilizare”, în cadrul căreia se preschimbă sume de bani plafonate, sau cu coeficienţi diferenţiaţi.

 


 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca