Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

64 O lovitură sub centură aplicată industriei româneşti (1998)

Adevărul, 20.1.1998

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 92/1997 a Guvernului României, adoptată la 30 decembrie 1997 şi publicată în  Monitorul Oficial din nr. 386, tot din 30 decembrie 1997, privind stimularea investiţiilor directe, a urmat unor îndelungate dezbateri politice despre asigurarea egalităţii şanselor, despre evitarea oricăror discriminări între investitorii români şi cei străini. De asemenea, această ordonanţă marchează, totodată, “lovitura de deschidere” în meciul reformei, executată de către echipa remaniată de guvernare. Din păcate, ea constituie, de fapt, un fault, aducând o gravă afectare a intereselor industriei româneşti, în favoarea industriilor străine.

Într-adevăr, articolul 13 al Ordonanţei  prevede:

“Investitorii beneficiază de următoarele facilităţi:

a) importul de bunuri mobile, corporale sau / şi necorporale, care constituie aport în  natură la capitalul social al unei societăţi comerciale sau reprezintă contribuţia la o asociaţie..., necesară pentru realizarea obiectului de activitate, este exceptat de la plata taxelor vamale şi de la plata taxelor pe valoarea adăugată;

b) importul de echipamente tehnologice - maşini şi utilaje - constituind active amortizabile... realizat de către investitorii care efectuează investiţii directe, este exceptat de la plata taxelor vamale...”

Aşadar, dintr-o trăsătură de condei, sunt anulate, cu efect imediat, orice taxe vamale, orice elemente de protecţie vamală tarifară a industriei naţionale, aşa cum erau ele negociate şi rămase încă, până acum, în baza acordurilor de comerţ cu alte ţări, fie ele ţări din CEFTA, fie ţările Uniunii Europene - conform acordului de asociere, fie ORICE alte ţări, pentru “maşini şi utilaje”, pentru ORICE maşini şi utilaje, pentru că orice maşini şi utilaje constituie “active amortizabile” şi în orice fel de investiţii - şi numai în investiţii - se utilizează ele. De asemenea, mai larg, se anulează imediat orice protecţie vamală pentru orice “bunuri mobile, corporale sau / şi necorporale, care constituie aport în natură la capitalul social...”; se ştie că este uşor de înregistrat în contabilitate o investiţie în “bunuri mobile, corporale sau / şi necorporale”, ca aport în natură la capitalul social (sau la majorarea acestuia ­- pentru că articolul 2, lit. a, ultima liniuţă, prevede explicit că Ordonanţa se aplică şi în caz de “participare la creşterea activelor”).

Desigur, se cunoaşte faptul că protecţia industriei naţionale este o problemă cu multe faţete, o armă cu multe tăişuri. Pe de o parte, este apărată industria naţională, dar, pe de altă parte, cresc costurile investiţionale, devine mai dificilă achiziţia de tehnologie străină modernă, se atenuează eforturile pentru competitivitatea industriei naţionale. De aceea, politica protecţiei tarifare este o problemă delicată şi de rafinament politic şi comercial. Se cunosc aceste lucruri.

Tocmai de aceea, există taxe vamale foarte strâns negociate, numai pe bază de reciprocitate, numai cu anumite ţări sau grupuri de ţări, taxe aflate în rapidă scădere etc. Unele dintre aceste taxe, în raport cu unele ţări sau grupe de ţări, pentru anumite produse, sunt deja zero, altele, chiar în condiţiile actuale ale liberalizării comerţului mondial, nu sunt încă zero. Ele au fost, însă, toate, şterse cu buretele prin Ordonanţa de urgenţă, în mod unilateral, ignorând unul dintre criteriile importante şi de neneglijat, dintre cele care stau la baza negocierii şi stabilirii tarifelor vamale. De asemenea - unilateral din partea României, în ceea ce priveşte condiţiile de reciprocitate în relaţiile comerciale cu diferite alte ţări.

Dar nu numai atât. Nu numai că se anulează orice protecţie vamală a tuturor produselor industriale româneşti - bunuri de investiţii, în raport cu orice alte ţări (participante sau nu la acordurile comerciale la care România este parte).

Dar toate “bunurile mobile, corporale sau necorporale” din import, care pot fi înregistrate ca “aport în natură la capitalul social”, sunt exceptate şi de la plata TVA; adică, presupunând un rest de condiţii egale - performanţe, nivel tehnologic, calitate, preţ etc., produsele investiţionale româneşti pornesc, în orice concurenţă de oferte pe piaţa investiţiilor directe din România, cu un handicap, la valoarea de achiziţie, de 18% (sau cât va mai fi stabilită valoarea TVA), pentru că NUMAI IMPORTUL este exceptat de la plata TVA, iar pentru achiziţionarea, în scopul realizării unor investiţii directe, a unor “bunuri mobile, corporale sau necorporale” din ţară, “Ordonanţa de urgenţă privind stimularea investiţiilor directe” nu prevede nici o exceptare de la plata TVA. Prin aceasta, se modifică prevederile anterioare privind TVA; în Ordonanţa nr. 3/1992, republicată în M.O. nr. 288 din 12 decembrie 1996, art. 6, A, i), 10, erau scutite de plata TVA “aportul de bunuri şi servicii la capitalul social al societăţilor comerciale” “rezultate din activitatea specifică autorizată, efectuate în ţară”, iar la B, b) erau scutite numai bunurile din import aferente aportului investitorilor străini; nu era mai normal să fie scutite atât cele din ţară, cât şi cele din import, pentru orice investitori? Ce să se înţeleagă din prevederea finală a Ordonanţei de urgenţă discutate: “se abrogă... orice alte dispoziţii contrare”? Este o modificare de fond, făcută cu intenţie, sau încă o neglijenţă şi o ambiguitate a sistemului legislativ, ca atâtea altele? Este un text normativ adresat tuturor investitorilor, deopotrivă celor români şi celor străini!

Condiţiile tehnologice şi financiare ale industriei româneşti de bunuri investiţionale sunt şi aşa precare. Un astfel de handicap, introdus suplimentar, poate fi lovitura de graţie pentru întreaga industrie românească de profil. Soluţiile nu sunt simple, pentru că investiţiile trebuie să fie încurajate. Oricum, corectarea urgentă a prevederilor ordonanţei de urgenţă se impune:

a) apreciem că taxele vamale ar trebui să rămână aşa cum au fost ele negociate şi stabilite, pe bază de reciprocitate, ţară cu ţară sau pe grupe de ţări, pentru grupele respective de produse;

b) dacă este să se acorde scutire de plata TVA pentru bunuri de investiţii, această scutire trebuie să opereze egal pentru bunurile din import şi pentru cele fabricate în ţară. Prin menţinerea facilităţii respective, existente anterior, la bunurile din producţia internă, nu se va aduce nici o pierdere bugetului statului, pentru că, altminteri, bunurile respective nu vor mai exista ca producţie, neaducând nici TVA, nici alte impozite la bugetul statului. [1]

 

 


 


 

[1]* Problema a fost adusă imediat la cunoştinţă Comisiei pentru industrie şi servicii a Camerei Deputaţilor, care a adoptat corecţiile necesare şi, în continuare, legile care au urmat au avut prevederi prudente în privinţa semnalată.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca