Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

84 Paralizare şi discreditare managerială (1991)

 

Adevărul, 26.1.1991

 

Guvernul a afirmat în mod repetat că statul se retrage din coordonarea activităţii economice a întreprinderilor şi îşi păstrează numai calitatea de acţionar, urmând să le influenţeze prin credite şi alte instrumente financiare. În realitate, menţinându-se la nivel centralizat un număr mare de balanţe materiale şi repartiţiile  aferente, agenţii economici au fost puşi în situaţia de a circula 50% pe dreapta străzilor şi 50% pe stânga lor. Dar nu numai atât. Dependenţa întreprinderilor faţă de cele mai felurite aprobări ale forurilor superioare - centrală industrială, departament - a continuat să paralizeze posibilităţile de mişcare ale conducătorilor de întreprinderi. În aparatul centralelor industriale (până la desfiinţare), al departamentelor, al noilor regii autonome, au rămas cam aceleaşi categorii de oameni dinainte - unii valoroşi, alţii necorespunzători, cu acelaşi stil şi cu aceleaşi atitudini, promovând aceleaşi politici centraliste şi voluntariste, ca şi înainte şi acelaşi dictat la adresa întreprinderilor, ca şi înainte.

Puţinele atribuţii care s-au descentralizat efectiv nu au dat rezultate (adică au dat rezultate negative), în lipsa instrumentelor economice complementare, care ar fi fost necesare, de cointeresare colectivă a întreprinderilor într-o politică raţională economic şi de eficienţă. De exemplu, lăsarea la nivelul întreprinderilor a aprobărilor normelor specifice de muncă, în condiţiile vechilor preţuri sau ale posibilităţii de a impune preţuri nelimitate şi ale vechiului sistem de salarizare şi încadrare a personalului, nu a făcut decât să stimuleze nemunca, în contextul, totodată, al slăbiciunii interne a poziţiei conducerii întreprinderilor, aflate la discreţia salariaţilor şi a sindicatelor acestora (mai precis, a sindicatelor unora dintre salariaţi, pentru că o mare parte dintre salariaţi se ţin departe de orice sindicate).

Or, în această situaţie, în loc să creeze instrumentele economico-financiare care să stimuleze la nivel local eficientizarea activităţii întreprinderilor, prin soluţionarea unitară şi corelată a problemelor de preţuri - salarii - impozite - credite – încheierea / desfacerea contractelor de muncă - şomaj - sindicate - faliment ş.a., printr-o autonomie financiară reală a întreprinderilor (v., în acest sens, programul, incluzând şi o concepţie de privatizare apropiată de ceea ce urmează să fie realizat, preconizat de dl. prof. dr. Paul Bran în Tribuna Economică nr. 7 din 16 februarie 1990) şi prin întărirea prerogativelor conducătorilor de întreprinderi, guvernul, prin declaraţii publice repetate ale domnilor ……[1]*,  a dus o veritabilă campanie de discreditare, de culpabilizare nejustificată şi, prin aceasta, de paralizare morală a manageriatului existent. S-a afirmat, de la aceste niveluri, în mod repetat, că nu se înţelege de ce conducerile de întreprinderi, care au acum toate libertăţile şi toate prerogativele (pe care de fapt nu le au) nu acţionează şi nu fac ordine şi nu trec la treabă. Nedrept, s-a afirmat că, în ansamblul lor, actualii conducători de întreprinderi sunt obişnuiţi să aştepte - şi în mod nejustificat tot aşteaptă - indicaţii şi aprobări de la forurile superioare, când de fapt ei nu aveau - şi nu au nici azi - prerogativele şi instrumentele economico-financiare necesare conducerii autonome a activităţii. Nu este exclus ca o asemenea poziţie să fi fost sugerată de persoane din însuşi aparatul ministerelor, departamentelor şi centralelor industriale, factori interesaţi în perpetuarea  existenţei şi a prerogativelor lor. Mai mult decât atât, s-a acreditat şi se vehiculează insistent teza că actualii manageri sunt incompetenţi să lucreze în condiţii ale economiei de piaţă şi că, până nu vor fi schimbaţi sau / şi şcolarizaţi de către specialişti străini, nu se va rezolva problema. (Chiar şi celebra lozincă: la vremuri noi, oameni noi, nu pare a fi suficient de responsabilă, la fel ca şi lansarea reorganizării generale a întreprinderilor). Se poate aprecia că este o campanie de natură să descurajeze şi să inducă pasivitate, în loc să activeze pe conducătorii de întreprinderi. Mai mult, o asemenea campanie publică nici nu întăreşte autoritatea managerilor în cadrul unităţilor pe care le conduc, nici nu le îmbunătăţeşte poziţia lor în raport cu partenerii străini cu care au de dus tratative şi încrederea partenerilor străini de a coopera cu întreprinderile româneşti în condiţii cât mai avantajoase pentru noi şi nu ca şi cum ar avea drept parteneri bananieri.

Desigur, o şcolarizare în masă a aparatului întreprinderilor pentru condiţiile economiei de piaţă este oportună şi necesară. În particular, trebuie şcolarizaţi cum pot şi cum trebuie să prevină abuzurile, cum să nu fie înşelaţi de escroci interni şi externi. Evident, nu toţi actualii conducători vor fi apţi să mai fie conducători de întreprinderi şi în viitor. Dar este normal să fie paralizat întreg manageriatul, aşteptându-se să cadă drobul de sare? Până când vom avea o nouă generaţie de manageri, nou şcolită, poporul român nu trebuie să mănânce? Şi, deci, să producă?


 


 

[1]*  “Persoane însemnate”, pentru a folosi cuvintele lui Agamemnon Dandanache. În originalul publicat în ziar se făceau nominalizările respective, care credem că nu ar mai fi oportune după 12-14 ani.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca