Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

65 Pentru legalitate şi raţionalitate economică în politica vamală (1998)

 

Mesagerul economic 9-22.2.1998, reluat în Adevărul economic 7-13.7.1999)

 

Două evenimente au atras, în ultimele zile, atenţia comunităţii economice privind problematica vamală: taxa vamală pentru importul de bumbac, introdusă cu nivel de 56% printr-un ordin al Ministerului Finanţelor din ianuarie 1998, taxă care ameninţa să blocheze întreaga noastră industrie de prelucrare a bumbacului, şi liberalizarea exportului de masă lemnoasă, care periclitează situaţia industriei de mobilă din România.

Trebuie spus că taxele vamale influenţează în mod complex economia ţării.

Întâi, ele se constituie în venit direct la bugetul statului (dacă nu sunt atât de mari, încât să inhibe importul corespunzător).

În al doilea rând, taxele vamale protejează pe producătorii români de profil, atenuând presiunea concurenţială asupra lor, ceea ce constituie o necesitate, dat fiind handicapul tehnologic, financiar, organizaţional, al industriei româneşti în raport cu concurenţii străini.

În al treilea rând, prin acest lucru, ele au, însă, pe termen lung, efecte defavorabile asupra competitivităţii aceloraşi producători români, reducând interesul şi eforturile pentru calitate, preţ, competitivitate. În al patrulea rând, taxele vamale afectează negativ pe beneficiarii interni ai produselor în cauză, crescându-le costurile sau / şi îngrădindu-le accesul la produse străine, care pot fi tehnologic şi calitativ mai avansate; devin o frână în calea retehnologizării şi modernizării întregii economii şi, în particular, a unor sectoare ale industriei însăşi.

În al cincilea rând, taxele vamale contribuie la creşterea nivelului general al preţurilor, la reducerea nivelului de trai, la limitarea posibilităţilor de creştere economică.

În al şaselea rând, taxele vamale la importul anumitor materiale sau subansamble se întorc, ca un bumerang, împotriva capacităţii româneşti de export, limitând “importurile de completare”, accesul la materiale sau subansamble care pot face anumite produse româneşti competitive pe piaţa externă.

În al şaptelea rând, taxele vamale, dacă reflectă o anumită politică structurală (pe grupe de produse), constituie un instrument de influenţare a restructurării economiei României în general şi a industriei în particular.

În fine, taxele vamale, diferenţiate pe ţări în funcţie de diferitele acorduri bi- şi multilaterale, constituie un regulator al comerţului internaţional şi ajung să aibă impact pe planul relaţiilor politice şi economice cu alte anumite ţări.

Şi mai este ceva. Ca şi alte instrumente financiare, taxele vamale necesită stabilitate, predictibilitate; constituie unul dintre elementele pe care orice investitor, român sau străin, trebuie să le cunoască pe termen lung, să conteze pe ele. Stabilitatea şi predictibilitatea lor constituie un  elemente care, direct sau indirect, afectează ceea ce se cheamă “riscul de ţară” şi atractivitatea ţării pentru investitori şi pentru procesul investiţional.

Din toate aceste motive, însăşi Constituţia României, la art. 138 alin. (1), prevede: “Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”. “Numai” prin lege, să subliniem.

Legea nr. 141/1997, privind Codul vamal al României, la art. 65, reia dispoziţia constituţională: “Taxele vamale de import se determină pe baza Tarifului vamal de import al României, care se aprobă prin lege.”

Hotărârea Guvernului României nr. 447/1997,  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, la art. 3 alin. 28, prevede că acest minister “înfăptuieşte politica vamală, în concordanţă cu cadrul legislativ existent”, iar Hotărârea Guvernului României nr. 382/1997, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului, la art. 3 alin. 27, stipulează că acest minister “participă la elaborarea politicii vamale a României”.  Dar cine “elaborează politica vamală”?

Este limpede că, dacă taxele vamale se stabilesc numai prin lege, această atribuţie revine exclusiv Parlamentului României. Se realizează, astfel, şi dezideratul de stabilitate şi predictibilitate, şi cel de conjugare, de armonizare a intereselor complexe şi contradictorii care stau în spatele taxelor vamale în ansamblu, ale fiecărei taxe vamale, pe fiecare relaţie, în parte.

Nu cunoaştem să existe un document legislativ de doctrină, de principii, de criterii generale, care să stabilească politica vamală în ansamblul ei, ţinând seama de toate interesele divergente ce se manifestă pe acest tărâm. Tariful vamal, aşa cum a fost şi aşa cum este încă, apare ca o lungă listă de grupe de produse, cu cifre de taxe vamale, de multe ori - aparent - stabilite arbitrar, sau reflectând interese unilaterale, cu discrepanţe mari între taxele vamale stabilite pentru diferitele grupe de produse. Lipseşte, se pare, tocmai regula, politica vamală.

Din analizele efectuate până în prezent, se pare că se disting două astfel de politici recomandabile:

- “Principiul neutralităţii” - la nivelul fiecărei ramuri / subramuri, acelaşi tarif vamal (procentual) pentru piese, subansamble, produse finite; pentru materii prime, materiale prelucrate intermediare, materiale produse finite.

- “Principiul selectivităţii” prin tarif progresiv pe ciclul tehnologic, cu creşterea tarifului vamal (procentual) corelat cu ponderea valorii adăugate în produs; deci, tarif vamal crescător de la piese la subansamble şi produse finite, de la materii prime la materiale prelucrate intermediare şi la materialele produse finite.

Ambele principii prezintă avantaje şi dezavantaje de fineţe şi pot fi adoptate de la caz la caz.

În orice caz, nu este de acceptat, cum s-a întâmplat, principiul descrescător pe ciclul tehnologic, adică cu taxe vamale mari la materii prime (mai ales cele care nu se produc în ţară, care ar trebui să aibă taxe vamale tinzând către zero; de asemenea, sunt contraproductive facilităţi pentru fuga din ţară a materiilor prime) şi taxe vamale mici pentru produse finite.

Problema comportă multiple aspecte. De aceea, şi având în vedere caracterul contradictoriu al intereselor aflate în joc, se poate considera că stabilirea politicii vamale şi a taxelor vamale concrete ar trebuie să constituie un subiect de dialog economico-social, cel puţin la fel de important ca şi dialogul patronat-sindicate pentru salarii şi indexări. Cel mai potrivit partener de dialog al puterii, privind această problematică, ar trebuie să îl constituie camerele de comerţ şi industrie, împreună cu asociaţiile specializate ale producătorilor şi comercianţilor din diferite ramuri. Ar fi o cale pentru ca tariful vamal să fie mai util pentru economia ţării în ansamblul ei.


 

 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca