Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

76 Preţurile în mişcare (1997)

 

Titlul publicat: Preţurile în mişcare şi camerele de comerţ şi industrie

 

Mesagerul economic 20-26.1.1997

 

Saltul preţurilor la carburanţi, cel aşteptat la energia electrică, precum  şi efectul de bulgăre de zăpadă al acestor salturi în întregul sistem de preţuri, perturbările provocate pe piaţă (dispariţia unor produse din comerţ), remediile anunţate, constituie preocupări aflate în centrul atenţiei forţelor politice, guvernanţilor, mijloacelor de informare în masă, populaţiei şi, desigur, a agenţilor economici, a camerelor de comerţ şi industrie.

Fără pretenţia adevărului absolut, să încercăm să aprofundăm două aspecte, mai puţin conturate în dezbaterile din presă şi în punctele de vedere oficiale din ultimul timp.

O problemă esenţială, în context, este cea a consecinţelor creşterilor de preţuri la energie, la transporturi şi la alte servicii de bază, asupra celorlalte preţuri, inclusiv influenţa devalorizării leului asupra preţurilor. În particular: în preţurile de livrare curente trebuie să fie incluse preţurile de achiziţie, sau preţurile actuale ale materiilor prime, ale energiei? În mod similar, în reţeaua comercială, preţul produselor comercializate trebuie să aibă la bază preţurile de achiziţie trecute, de la data achiziţiei, sau preţurile de achiziţie curente, actuale?

Contrazicând tot ceea ce s-a scris şi s-a spus în această problemă în ultimul timp, voi afirma, ca o concluzie personală fără urmă de îndoială sau reţinere, că, privind de la nivelul agentului economic şi în măsura în care nu se urmăreşte în mod deliberat ca el să fie cel pus să plătească oalele sparte ale tranziţiei şi, în particular, costurile inflaţiei, este firesc şi corect ca, indiferent de preţurile de la data procurării,  preţurile de vânzare de astăzi să fie cele stabilite în contextul de preţuri de astăzi (trecând peste aspectul de fineţe că, pentru produsele cu ciclu lung de fabricaţie sau alte procese cu ciclu economic lung, ar trebui luate în calcul chiar preţurile de mâine, cele de la data desfacerii, de la data încasării contravalorii produsului).

Într-adevăr, preţul de achiziţie de ieri, de când a fost fabricat produsul, sau, pentru comerciant, preţul de ieri, de când a fost cumpărat produsul ce urmează să fie vândut în magazin, nu mai reprezintă decât o fosilă contabilă nesemnificativă, pentru că este înscris în evidenţe într-o unitate de măsură care nu mai există – leul de ieri. Încasând astăzi acest leu de ieri, producătorul nu mai poate asigura reproducţia, nu mai poate să cumpere mâine energia necesară pentru fabricarea noilor loturi de produse; cu acest leu de ieri, comerciantul nu mai poate să cumpere mâine noile loturi de produse spre vânzare. Nici diferenţa între leul încasat astăzi şi cel cheltuit ieri, nici diferenţa între leul încasat astăzi şi cel care va trebui să fie cheltuit mâine, nu mai constituie profit. Faptul că am plătit ieri energia sau materiile prime mai ieftin, faptul că am cumpărat ieri  – sau acum un an – la preţuri mai mici (exprimate în leul care s-a devalorizat, între timp) produsele pe care le vând astăzi, nu mai are nici o importanţă. Relevant este faptul că astăzi trebuie să încasez banii cu care mâine să mai pot fabrica sau, respectiv, cumpăra noile produse, spre vânzare, şi să-mi rămână profitul care să permită şi să justifice activitatea. Este un  subiect acut pentru teoriile şi metodologiile de evaluare a stocurilor achiziţionate la preţuri diferite sau variabile, de reevaluare a stocurilor, a mijloacelor circulante – şi chiar de calcul al bazei de impozitare a profitului. Spre a nu mai vorbi despre erodarea mijloacelor circulante financiare ale agenţilor economici, care nu poate fi atenuată decât prin dobânzi real pozitive, fie şi minime, la conturile curente în lei din bănci. Chiar dacă şi acest lucru îşi are reversul: scumpirea creditului. Dar scumpirea creditului trebuie să fie privită tot în contextul inflaţiei, al componentei real pozitive a dobânzilor.

Revenind la preţuri, reglementarea actuală, care obligă pe agenţii economici să anunţe cu 30 de zile înainte intenţia de majorare a preţurilor, pe lângă efectul de reclamă şi de încurajare a cumpărătorilor ezitanţi, pe lângă alimentarea psihozei inflaţioniste generale, nu este decât o aruncare deliberată în seama agentului economic a unei părţi a costului inflaţiei. Dar este o sabie cu două tăişuri, pentru că agenţii economici îşi supradimensionează creşterile de preţuri anunţate, pentru a-şi crea rezervele de preţ necesare. Ceea ce ei fac şi acum, în absenţa transparenţei, a previzibilităţii asupra a ceea ce se va întâmpla cu preţurile în economie.

Desigur, toate aceste discuţii despre preţuri sunt posibile în două cazuri: în cazul de monopol (sau oligopol) şi în cazul de dezechilibru între cerere şi ofertă. În aceste sfere (şi nu în reglementări şi restricţii birocratic-administrative) trebuie să fie căutate adevăratele soluţii la problemele de preţuri, în condiţii de inflaţie. Nu trebuie uitat că toate şocurile inflaţioniste din ultimii ani au pornit din sfere ale monopolului economic. Că, totodată, preţurile din aceste sfere se stabilesc prin decizii ale unor organisme guvernamentale, fără implicarea şi controlul social al comunităţii de afaceri, fără negociere cu clienţii reali. Că, în spatele preţurilor din sfera regiilor autonome se pot ascunde fenomene de ineficienţă, pierderi, ca şi salarii stabilite la niveluri disproporţionate cu cele din restul economiei. S-a încetăţenit tradiţia ca aceste preţuri să formeze, pe lângă  obiect de negociere interministerială, obiect de consultări la nivelul relaţiei patronat-sindicate. Dar ele afectează  nu numai relaţiile între cei care angajează şi angajaţi, ci şi relaţiile între agenţii economici, funcţionalitatea ansamblului comunităţii de afaceri, a tuturor agenţilor economici, a comerţului, industriei, agriculturii, serviciilor, reprezentate de camerele de comerţ şi industrie.

            De aceea, în “punctul de vedere” înaintat în luna august 1996 tuturor forţelor politice şi predat din nou, la 25 noiembrie 1996, primului-ministru (încă prim-ministru desemnat la acea dată), camerele de comerţ şi industrie şi-au oferit sprijinul şi prin revendicarea “rolului de reprezentant al beneficiarilor în negocierea preţurilor şi a prestaţiilor din sectorul monopolului de stat, care afectează economia ansamblului agenţilor economici”. Este un rol asupra cărora cred că este necesar să insistăm în continuare, în interesul îmbunătăţirii în continuare a mersului economiei.[1]*

 

 


 

[1]* Nici unul din guvernele, de stânga sau de dreapta sau de centru sau cum şi-au zis, mono- sau multicolore, care s-au perindat la cârma României în anii tranziţiei, nu au dat curs acestei oferte şi nici nu au inventat altceva, decât aşa-zisele “autorităţi de reglementare” pur etatistă.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca