Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

58 Profitul impozitat să fie cel real, corectat în funcţie de inflaţie (1997)

 

Adevărul economic,  17-23.10.1997

 

Problematica fiscalităţii, astăzi, în România, nu are o singură dimensiune, ci mai multe: 1) rata (medie) reală a fiscalităţii; 2) caracterul omogen sau diferenţiat, neutru sau regulator al fiscalităţii; 3) corectitudinea definirii bazei de impozitare; 4) impactul managerial şi costurile fiscalităţii.

1) Rata medie reală a fiscalităţii, aşa cum este ea percepută la nivelul agenţilor economici, trebuie calculată având în vedere întreaga povară extra-lucrativă ce apasă asupra lor: …………………………………….. [53]

Mai departe, sunt: impozitele şi taxele locale; taxele vamale; pentru anumite produse - accizele; taxele pentru drumuri, precum şi cele pentru dezvoltarea telecomunicaţiilor, pentru dezvoltarea sistemului energetic, mascate în preţul benzinei şi în tarifele pentru utilităţile şi serviciile respective, de altfel - discriminatoare în defavoarea agenţilor economici şi vârfuri de lance permanente ale puseurilor inflaţioniste.

Desigur, bugetul are nevoie de fonduri, administraţiile locale au nevoie de fonduri. Dar, mergând pe cale reformei, a liberalizării comerţului exterior, a competitivităţii internaţionale, în condiţiile rămânerii în urmă tehnologice României, cu astfel de impozite şi taxe, agenţii economici români pierd  competiţia şi sunt falimentaţi din start. Fiscalitatea nu poate fi numai colectoare de (oricâte) fonduri; fiscalitatea trebuie să creeze (şi) condiţiile necesare relansării economice şi, pentru aceasta, nivelul ei general trebuie să fie sensibil redus, în raport cu cel actual, ea fiind un principal regulator al dezvoltării sau al inhibării activităţii microeconomice. Orice element al fiscalităţii  trebuie să fie adoptat ca o decizie de optim, echilibrând avantajele obţinerii de fonduri la buget şi dezavantajele nedezvoltării unor activităţi economice.

2) Vorbim despre promovarea IMM[1]*, dar impozitul pe profit nu este progresiv.  Deplângem concentrarea de noi agenţi economici în sfera comercială, dar nu creăm facilităţi fiscale pentru industrie şi turism. Reducerea de impozit pentru profitul reinvestit a fost practic anulată printr-o condiţionare procedurală contabilă, ulterior introdusă şi în legislaţie ("după consumarea celorlalte surse de finanţare a investiţiilor"); de asemenea, reducerea nu acţionează, de exemplu, pentru acumulările multianuale sau pentru reinvestirea în mijloace circulante. Este vitală creşterea exporturilor, dar stimulentul fiscal respectiv a fost abrogat. Etc.

Singurele elemente fiscale  semnificative ca diferenţiere sunt reducerea pentru agricultură şi (din păcate, negativ) impozitul pe salarii de 60% pentru salariile mari, care, alături de alţi factori, ne face să pierdem, în favoarea străinătăţii, pe cei mai buni specialişti. A existat o iniţiativă guvernamentală pentru eliminarea acestei tranşe de impozit pe salarii, dar, sub presiunea sindicatelor, s-a cedat şi s-a ajuns la soluţia populistă şi nivelatoare cunoscută.

Este nevoie de facilităţi fiscale pentru acele ramuri şi activităţi a căror dezvoltare, corectivă sau preferenţială, este în interesul dezvoltării şi restructurării economiei; în primul rând - IMM, activităţile productive, turismul, investiţiile, cercetarea-dezvoltarea.

3) Baza de impozitare pentru impozitul de profit este grosolan falsificată de sistemul contabil prin reglementări birocratice, apărate cu o îndârjire demnă de o cauză mai bună. Este calculat (şi impozitat) drept profit efectul devalorizării leului în raport cu dolarul (ceea ce a decapitalizat masiv pe exportatori, la sfârşitul anului 1996 şi începutul lui 1997; încă nu ştim ce se va întâmpla, privind cursul de schimb, în iarna ce vine, chiar dacă am avut o perioadă de stabilitate valutară; ea nu mai poate dura mult, în absenţa unei creşteri economice reale, bazate pe o economie competitivă şi tehnologii avansate). Sunt impozitate dobânzile nominale şi nu numai cele real pozitive. Sunt impozitate drept profit cheltuielile de reclamă şi publicitate. După instrucţiuni, sunt impozitate drept profit cheltuielile “care nu sunt aferente veniturilor încasate” - deci, cele de pregătire a exerciţiilor financiare viitoare: pentru îmbunătăţirea calităţii, pentru pregătirea de noi produse şi tehnologii, abonamentele la publicaţiile de specialitate, cheltuielile de procurare de materii prime şi de uzinare pentru lucrările cu ciclu lung de fabricaţie, cheltuielile de asigurare la accidente şi calamităţi ş.a. Este impozitată drept profit (şi TVA) valoarea produsului livrat, dar încă neîncasat. Pentru deducerea şi recuperarea TVA sunt numeroase complicaţii şi îngrădiri.

Este de salutat recenta abrogare a prevederii absurde conform căreia amortizarea se introducea în costuri numai “în relaţie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de bază”; aşteptăm ca, după această rândunică, să se facă primăvară.

Profitul impozitat trebuie să fie cel real: diferenţa între venituri şi cheltuieli, în decursul exerciţiului, cu corecţie la inflaţie.

4) Întregul  sistem contabil este foarte complicat (deci - cheltuieli suplimentare pentru gestiunea contabilă) şi, totodată, nerelevant managerial; concepţia lui, reflectată în felul cum sunt gândite conturile şi în numeroasele şi complicatele instrucţiuni, nu este de a asista un management financiar eficient, ci doar de a nu omite ceva la impozite; în plus, o serie de clasificări şi conturi sunt de pe vremea economiei centralizate (când se stabileau “de sus” indicatori de plan “mobilizatori” amănunţiţi, a căror îndeplinire trebuia să fie urmărită), detalieri inutile şi penibile în condiţiile economiei de piaţă.

Pe lângă aceasta, lunar, fiecare agent economic trebuie să întocmească şi să depună ­- deja - 5 raportări: privind impozitul pe profit, TVA, CAS, contribuţia la fondul de sănătate, declaraţie că nu are datorii la RENEL, la care se adaugă, pentru agenţii cu capital privat, obligativitatea depunerii lunare a xerocopiilor tuturor statelor de salarii şi a xerocopiilor tuturor dispoziţiilor de plată aferente la camerele de muncă, plus, în termen de cinci zile de la semnare, xerocopii după fiecare contract de muncă şi convenţie de prestări de servicii. (Unde le mai ţin? ce fac cu ele?) Şi nu sunt toate.

Prin ambiguităţile şi complicaţiile sale, sistemul de gestiune şi de control al statului şi, cu deosebire, sistemul contabil, lasă poartă deschisă erorilor involuntare şi interpretărilor arbitrare din partea factorilor de control şi inspecţie şi, deci, abuzurilor şi corupţiei, supunând pe agentul economic unor şicane, “represalii” şi, în general, unor riscuri majore, suplimentare faţă de cele inerente iniţiativei economice.

Este necesară simplificarea radicală a sistemului de evidenţă contabilă şi de raportări obligatorii, la nivelul real necesar şi util managementului financiar

 

Trebuie subliniat că anunţata introducere a impozitului pe venitul global va afecta în special anumite zone ale intelectualităţii şi veniturile personale ale întreprinzătorilor, proprietarilor, meseriaşilor etc., dar nu are nimic a face cu soluţionarea vreuneia dintre cele patru probleme prezentate.

 

 


 

[1]* Întreprinderile Mici şi Mijlocii.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca