Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

59 Reformă cu impozite false. Actualul sistem de  impozitare denaturează realitatea economică. (1997)

 

Curentul 27.11.1997

 

Reforma fiscalităţii constituie o componentă centrală a reformei economice, din cel puţin două motive. Primul,  pentru că fiscalitatea – partea pe care o prelevă statul din procesul economic – acţionează ca un regulator al dezvoltării, pe de o parte, un regulator al nivelului de trai, pe de altă parte: dacă banii câştigaţi pot fi folosiţi de către cel care i-a câştigat, creşte activitatea economică şi creşte nivelul de trai. Dacă statul ia prea mult, ceea ce rămâne nu mai ajunge – nici pentru întreţinerea proceselor economice, nici pentru nivelul de trai. Iar nivelul de trai este şi un scop în sine, scopul pentru care s-au revoltat românii în 1989, şi un factor al dezvoltării economice: dacă oamenii nu au suficienţi bani cu care să cumpere mărfuri, se ofileşte şi comerţul, se ofileşte şi producţia.

Dar ceea ce supără, ceea ce dăunează mai mult chiar decât rata ridicată a fiscalităţii în ansamblu (adunând multele tipuri de impozite şi taxe), sunt distorsiunile pe care le actualul sistem fiscal le introduce în economie, sunt falsurile şi aberaţiile lui actuale. Ca să amintim numai unele exemple: absurdul impozitării, drept profit, a “veniturilor financiare” obţinute strict pe hârtie, ca urmare a devalorizării leului, când valuta din cont, chiar dacă nu se mişcă, apare în contabilitate ca valorând mai muţi lei; absurdul impozitării dobânzilor nominale şi nu numai a celor real pozitive; absurdul impozitării drept profit a veniturilor pe hârtie din facturi emise, dar neîncasate, fie pentru că nu s-au vândut încă mărfurile în reţeaua comercială, fie din cauza blocajului financiar sau din orice altă cauză; absurdul impozitări  drept profit a cheltuielilor “care nu sunt aferente veniturilor”, adică a oricăror cheltuieli pentru venituri viitoare – esenţa progresului: cele pentru perfecţionarea calităţii, pentru şcolarizarea oamenilor, pentru pregătirea fabricaţiei perioadelor viitoare, pentru pregătirea unor noi soluţii şi tehnologii; absurdul prelevării TVA la importul de utilaje în momentul importului şi nu în momentul punerii lor în funcţiune; absurdul prelevării TVA (care se cheamă că este numai taxă pentru “valoarea adăugată”) la activităţile care, pe hârtie, sunt scutite de plata TVA, dar care nu pot să recupereze TVA-ul pe care l-au plătit pentru mărfurile şi utilajele cumpărate şi rămân cu banii luaţi (cu taxa plătită) pentru întreaga valoare, nu numai pentru cea adăugată; absurdul impozitării dividendelor neîncasate şi chiar a celor reinvestite, spre a nu mai vorbi despre impozitarea profitului reinvestit la fel cu cel consumat, cel puţin pentru acumulări financiare multianuale, în condiţiile în care clamăm pe toate drumurile că vrem să atragem investitori strategici; absurdul impozitării drept profit a cheltuielilor de reclamă,  ştiut fiind din bătrâni că “reclama este sufletul comerţului”; absurdul impozitului pe profit unic, neprogresiv, în condiţiile în care pe toate drumurile se vorbeşte despre marea grijă pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii  – şi multe alte absurdităţi.

De aceea, al doilea motiv pentru care reforma fiscalităţii constituie o componentă esenţială a reformei economice constă în faptul că instrumentele economico-financiare trebuie să reflecte “adevărul”, realitatea economică. Aşa cum nu se poate face reformă cu preţuri false, aşa cum nu se poate face reformă cu structuri industriale false, aşa nu se poate face reformă cu impozite false. Este ceea ce “tehnicienii”, “specialiştii” care au inventat actualele reglementări şi se ţin de ele cu toate protestele care curg, de ani de zile, din întreaga economie, mai tari decât orice program de reformă, mai tari decât orice voinţă politică, mai tari ca orice ”schimbare”, nu înţeleg, nu vor să înţeleagă. Iar politicienii, factorii de răspundere politică, cei vechi ca şi cei noi, li se supun cu smerenie...

Ni se promite impozitul pe venitul global. După câtă farmacie se va face cu calculul acestui impozit, va fi ceva util sau va fi un nou prilej de paralizare birocratică a economiei. Dar impozitul pe venitul global, în sine, nu rezolvă nici una dintre absurdităţile amintite şi dintre cele care, pentru economie de spaţiu aici, nu au mai fost amintite. Prilej, metodă, pretext de a abate atenţia de la veritabilele probleme arzătoare ale fiscalităţii actuale? Cine are nevoie de aşa ceva? De ce?

Din când în când, ni se spune că nu se poate renunţa la absurdităţile fiscale actuale pentru că bugetul are nevoie de bani, pentru că toată lumea tot cere mai mulţi bani de la buget: pentru sănătate, pentru armată, pentru poliţie, pentru şomeri ş.a.m.d. Dar există o experienţă economică mondială, care confirmă că “paradisurile fiscale”, ţările şi zonele cu fiscalitate scăzută, sunt locuri ale prosperităţii economice, ale avântului economic. Relaţia inversă între fiscalitate şi înflorirea economică nu este o teorie abstractă, ci o realitate repetat confirmată de viaţă, pe tot mapamondul. Nu susţinem fiscalitate zero pentru România. Dar nici cu actualul nivel şi cu actualele absurdităţi ale fiscalităţii nu se mai poate.

Adică se poate, îngropând temeinic economia României, cu reforma ei cu tot.  

 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca