Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

85 Reorganizarea întreprinderilor şi blocajul organizatoric (1991)

Tribuna economică, nr.5/1991

 

Legea privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale a determinat exact ceea ce avea nevoie mai puţin economia noastră, şi aşa aflată în colaps: o reorganizare generală şi trenantă.

Orice reorganizare este în sine un factor de blocaj temporar, de reducere a activităţii prin incertitudine până la înfăptuirea reorganizării şi prin necesitatea de rodaj, de readaptare şi relansare în noile condiţii. Regimul dictatorial ne-a dezorganizat destul cu reorganizările dictate din birou, când mereu se comasau sau se scindau ministere, centrale industriale, întreprinderi.

Desigur, nu este de presupus că întreprinderile vor funcţiona în economia de piaţă în aceeaşi organizare, la aceleaşi dimensiuni şi în aceleaşi condiţii ca în economia planificată centralizat. Dar câtă vreme instrumentarea economică de piaţă lipseşte, câtă vreme criteriile de eficienţă şi factorii de cointeresare (deocamdată - de dezinteres) sunt tot cei vechi, reorganizarea - care era firesc să constituie o adaptare impusă de viaţă la criteriile de eficienţă - se realizează, în absenţa acestor criterii, din birou, după bunul plac al aparatului birocratic al ministerelor, cu binecuvântarea guvernului. Toată economia a fost aruncată, pentru luni de zile, într-o stare de incertitudine, când conducerile actuale nu ştiu dacă tot ele vor fi peste câteva luni şi dacă conducerile partenerilor cu care trebuie să trateze aprovizionarea şi desfacerea vor fi tot ele. Şi nu numai conducerile, ci faptul chiar dacă unitatea economică, întreprinderea (cum îi spuneam până acum), agentul economic (cum îi spunem de acum încolo) va rămâne tot aşa sau se va modifica într-un anumit fel, cu referire atât la propria întreprindere, cât şi la parteneri. Ca atare, toată lumea, în loc să acţioneze, să producă, să trateze, să se pregătească, trage de timp şi aşteaptă. Nu numai aşteaptă - munceşte. Se munceşte la împărţiri şi comasări, la întocmit tone şi zeci de tone de hârtie de regulamente şi statute (care puteau fi atât de uşor tipizate şi tipărite - dar, vai! să nu impietăm asupra independenţei agenţilor economici! - şi, deci se bat la maşină şi se xeroxează, dar tot în forma impusă de minister!)

Iar legea este atât de imprecisă în ceea ce priveşte criteriile de constituire a regiilor autonome sau societăţilor comerciale, încât două luni au durat numai luptele (care, poate, încă nu s-au terminat) privind încadrarea în una din cele două categorii. Mai departe, legea nu stabileşte dacă în ramurile care se constituie regii autonome trebuie să fie o singură regie autonomă pe ramură sau pe subramură sau mai multe, încât câteva luni s-au consumat cu luptele de birou privind alegerea între aceste variante, fiecare având susţinătorii ei înverşunaţi. Şi încă ceva. O regie autonomă neputând avea, conform legii (şi nu considerăm că era necesar să fie aşa), în componenţă decât subunităţi, în ramurile în care înainte existau centrale industriale (sau echivalente ale acestora) şi întreprinderi, iar acum s-a constituit câte o mare regie autonomă, fostele întreprinderi şi fostele centrale industriale au devenit unităţi fără personalitate juridică, realizându-se o reducere a autonomiei întreprinderilor, o accentuare a centralizării administrative, un pas înapoi. Lucrurile s-au petrecut în acest fel în industria energiei electrice şi termice, în minerit, gaze naturale, în transportul feroviar, poştă ş.a.

De altfel, tocmai această pierdere de către întreprinderi a personalităţii juridice şi adâncire a centralizării economice şi administrative în cazul regiilor autonome a constituit temeiul unor intense frământări, sesizări, reclamaţii, nemulţumiri etc., ale căror ecouri încă nu s-au stins. Este ceva ce era previzibil şi a fost prevăzut încă în etapa când se lucra la proiectul legii. Dar orice analiză a problemei, orice căutare de soluţii, care să atenueze dificultăţile ce vor apare, au fost blocate.

Situaţia nu este mai simplă în cazul societăţilor comerciale. Pe de o parte, prin însuşi efectul art. 39, s-a dat orientarea spre scindarea actualelor întreprinderi, ceea ce, în unele cazuri, când întreprinderile reprezentau un conglomerat de unităţi practic distincte, cu sedii şi profiluri diferite, unde vechiul regim a făcut economie numai de un post de director, de unul de contabil şef şi de câţiva funcţionari, este uşor de realizat şi oportun. Dar în marea majoritate a cazurilor, scindarea actualelor întreprinderi, în principiu posibilă, ridică numeroase probleme practice pe care cei în cauză le ştiu, pentru care nu acum era momentul şi care iarăşi s-au tradus în luni de discuţii, lupte, constituiri de tabere, întocmiri de argumentări, elaborări de documentaţii stufoase în mai multe variante ş.a.m.d., şi încă, în multe locuri, luptele nu s-au terminat nici până astăzi.

Similar s-a pus problema desfiinţării centralelor industriale, prevăzută în art. 55 al legii, şi a modului restrictiv de a admite asocierea agenţilor economici, conform art. 33 sau 35 din lege, foarte rigid, limitativ interpretate de guvern timp de câteva luni de zile. Problema este grea, pentru că descentralizarea este necesară şi tutela administrativă din partea centralelor industriale trebuie curmată, dar, pe de o parte, actualele întreprinderi au fost văduvite în trecut de o serie de atribuţii, ce au fost preluate şi asigurate de către centralele industriale, iar simpla desfiinţare a acestora lasă în urmă întreprinderi care nu dispun de o funcţionalitate de sine stătătoare – deci, iarăşi un motiv de reorganizare, de dificultate suplimentară în calea menţinerii continuităţii activităţii economice. Pe de altă parte, în străinătate, într-o serie de ramuri, există holdinguri, corporaţii, mari firme, iar simpla desfiinţare a centralelor industriale fără a pune ceva în loc plasează pe noii agenţi economici în situaţii inferioare de competitivitate. Căile de remediere, găsite în ultimul timp în unele ramuri, clădite în condiţii în care încă nu funcţionează mecanismele economiei de piaţă, reprezintă practic tot un apel la organe administrative, similare fostelor centrale industriale sau combinate.

Şi o altă problemă. Cel puţin la societăţile comerciale, s-a creat o situaţie ciudată: statul numeşte un consiliu al împuterniciţilor statului, care ţine locul adunării generale a acţionarilor, şi care la rândul lui numeşte consiliul de administraţie. Deci, o complicare - în două trepte - a relaţiei cu statul-acţionar. Şi - de unde atâţia delegaţi în toate aceste consilii? Şi ce cointeresare şi ce răspunderi le revin acestora pentru bunul mers al activităţii şi eficienţei întreprinderilor de stat?

Aşadar, după părerea mea, Legea nr. 15 / 1990 a intervenit printr-un veritabil colaps organizatoric în blocarea posibilităţilor de trecere la normalizare şi redresare economică, într-o perioadă în care un astfel de colaps era mai puţin oportun ca oricând şi în care reorganizarea se face tot după vechile criterii, ale voluntarismului organelor administrative, în absenţa mecanismelor de piaţă.

S-a argumentat caracterul vital al acestei legi pentru pregătirea privatizării. În primul rând, însăşi problema proprietăţii este tratată în lege de o manieră confuză (v. dr. Petre Jica şi ec. Filip Stoica: O lumină difuză, în Economistul nr. 46 / 1990 din 4-6 decembrie 1990), dar, în orice caz, acţiunea este prevăzută să se desfăşoare efectiv peste un an şi necesită şi existenţa unei legi a privatizării, aşa că nu de toate aceste reorganizări era nevoie acum pentru a trece la privatizare. De altfel, una dintre cele mai dificile probleme pentru o privatizare efectivă o constituie determinarea corectă a patrimoniului, care nu se poate face pe baze pur contabile, cum se face acum, fără incidenţa factorilor comerciali, conjuncturali, a cererii şi ofertei, a factorilor tehnologici în condiţii de concurenţă, ceea ce nu se poate realiza decât tot în cadrul funcţionării în condiţii de piaţă, funcţionare ce deocamdată nu are loc.

Consider că pentru o descentralizare efectivă şi imediată nu era nevoie de o reorganizare. Era necesară şi suficientă actualizarea sistemului de atribuţii şi prerogative, abrogând de la nivelul ministerelor şi al fostelor centrale industriale acele prerogative care reprezentau centralism birocratic şi  atribuindu-le întreprinderilor înseşi, cu condiţia existenţei nu a n rânduri de consilii de împuterniciţi şi consilii de administraţie, ci a instrumentelor economico-financiare specifice economiei de piaţă, cu acţiune egală pentru întreprinderi de stat şi private. Proiectul unui asemenea act normativ[1]* a fost elaborat în iunie-iulie, de către un larg colectiv de specialişti. Documentul nu a fost nici adoptat, nici amendat, nici respins. Pur şi simplu, nu a fost luat în considerare.

Ce este de făcut acum? Consider că, în principal, este necesară scurtarea la minim a procesului de constituire a regiilor autonome şi societăţilor comerciale, în structurile actuale, amânând pentru o altă etapă orice optimizări organizatorice, respectiv, după ce economia se va înscrie într-o traiectorie de redresare şi relansare. Cu alte cuvinte, ceea ce ar trebui să constituie prima prioritate a reformei.

 


 

 

 


 

[1]* Guvernul României. Hotărâre privind unele măsuri referitoare la autonomia întreprinderilor economice de stat şi asigurarea continuităţii funcţionării acestora în condiţiile trecerii la noile structuri instituţionale. Proiect, 17.07.1990.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca