Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

67 Să fim fericiţi: nu plătim TVA la TVA! (2003)

 

Ziua economică, 4.11.2003

 

Daca privim la cifrele ce definesc diferitele impozite si taxe, nivelul lor poate lăsa impresia unei fiscalităţi moderate. Într-adevăr: Impozit pe venituri salariale 18 – 40%, cu tendinţă spre 23%, profit 25%, taxa pe valoarea adăugată - TVA 19%... Deci, în medie, 20-25%, poate părea. Poate părea, pentru că TVA nu este un impozit pe lângă celelalte, ca celelalte, care îşi vede fiecare de treaba lui (cu excepţia impozitului pe dividende, care se aplică la un profit care a fost deja impozitat – se zice că este stimulentul pentru reinvestirea profitului, chiar dacă nu este suficient, ca stimulent, dar aceasta este o altă problemă): impozitul pe profit impozitează profitul, cel pe venit – salariile etc. 

TVA impozitează, cu cifra sa, aparent benignă, de 19%, totul: profitul, salariile, impozitul pe profit, impozitul pe salarii, toate contribuţiile salariale, impozitele şi taxele locale. Impozitează până şi amortizarea, care nu este un transfer de proprietate, ci constituie recuperarea propriei investiţii,  pentru care s-a plătit deja TVA şi s-a făcut, eventual, deducerea. Spre a nu mai reveni la acest subiect: amortizarea ar trebui sa acopere cel puţin uzura fizică şi morală a activelor vechi, dacă nu şi înlocuirea lor cu altele, mai moderne, dar cum să acopere măcar uzura, dacă i se taie TVA 19% ? Desigur, teoretic, amortizarea constituie o componentă a valorii adăugate, dar, probabil, cei care au făcut teoria valorii adăugate nu au negociat îndeajuns cu cei care au inventat impozitarea acesteia.

Să revenim la rolul aparte al TVA. Aşadar, la evaluarea nivelului de fiscalitate, TVA nu este un impozit printre altele, ci acţionează ca un multiplicator al celorlalte impozite, în baza sa de impozitare însumându-se categorii care (cu excepţia amortizării) au fost deja impozitate, inclusiv impozitele deja prelevate (cu excepţia TVA însăşi). Aşadar, luând în calcul şi efectul TVA, de 19%, impozitul pe profit nu mai este 25%, ci poate ajunge la 48% (1,25 x 1,19 = 1,4875) . La fel, impozitul pe venit nu mai este 18-40%, ci 40-65%, cu tendinţă nu spre 23, ci spre 46%. Pentru contribuţia pentru asigurări sociale – CAS, întreprinderile trebuie să pună deoparte nu 24,5% sau la cât se va opri această cifră, ci 60% din fondul de salarii, deoarece în „valoarea adăugată” intră şi CAS, şi toate aşa-zisele contribuţii salariale. Celelalte impozite şi taxe, de la cele locale pentru publicitate, cele pentru drumuri, şi până la atât de simpatizatele taxe radio şi TV, mai pot absorbi, pe lângă valoarea lor nominală, încă 19% din această valoare.

Singurul impozit exceptat prin lege de la plata TVA este … TVA.

Desigur, în statele de salarii nici veniturile brute, nici cele nete, nici impozitele sau celelalte contribuţii, nu se schimbă; foile de calcul pentru diferitele impozite rămân neschimbate. TVA acţionează pe alte căi, asupra altor posturi din contabilitate, efectul arătat este cel care se exercită asupra finanţelor întreprinderii în ansamblu, date fiind cheile între diferitele posturi contabile.

Am folosit expresiile „poate ajunge la”, „pot absorbi”, pentru că există regimul deducerilor: contribuabilul poate deduce, din TVA pe care o plăteşte, pentru ceea ce livrează, TVA pe care a plătit-o pentru ceea ce a cumpărat. Dar aici, totul depinde de propria structură tehnologică şi de încadrarea acesteia în fluxul de mărfuri: sunt avantajate întreprinderile care produc valoare adăugată mică şi cumpără materiale cu valoare adăugată mare, care pot reuşi să-şi deducă chiar integral TVA, şi invers. Dar parcă vroiam să încurajăm producţia şi serviciile cu valoare adăugată mare!

Care este raţiunea în baza căreia povara fiscală a întreprinderilor poate varia de la simplu la dublu,  în  funcţie dosar de factori conjuncturali, cum este cel arătat?  

Cele arătate nu sunt o noutate a Codului Fiscal. Aceasta este situaţia din 1994, de când s-a introdus şi la noi Taxa pe Valoarea Adăugată.  Cel mult, ar fi fost de dorit ca, odată cu introducerea Codului Fiscal, să aibă loc o analiză a sistemului fiscal, un mai aprofundat efort de raţionalizare a acestui sistem. În lipsă, managerii unora dintre întreprinderile fără noroc vor continua să se mire, cum se face că, dacă fiscalitatea este de 20-30%, li se scurg banii întreprinderilor din mână de parcă ar avea o fiscalitate de 50%, mereu sunt în deficit de resurse şi mereu constată că se decapitalizează.

Desigur, taxa pe valoarea adăugată este un impozit util. Marea lui utilitate, pentru stat, constă în faptul că se prelevă uşor, cu mai puţine posibilităţi de evaziune, chiar dacă, la nivelul întreprinderilor – şi al aparatului fiscal – comportă o birocraţie crâncenă. Dar este necesară o mai bună corelare (de fapt – o corelare) cu celelalte impozite, astfel încât funcţionalitatea întreprinderilor, şi în special a celor cu valoare adăugată mare, să fie asigurată.

 


 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca