Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

16 Surpriza noului ştiinţific (1980)

 

CONDINF ’80. Conducere * Informatică * Decizie * Creativitate. Cluj-Napoca, 1980, pp. 38-39

 

Vrem sau nu vrem, ne place sau nu ne place, dar aceasta este realitatea: câte un domeniu, câte o problemă, câte o activitate în care până acum lucrurile mergeau normal, după obicei, după cum ştiam şi ştia toată lumea - cedează. Iţele se încurcă. Ceea ce se realiza - nu se mai realizează. Sau se realizează, dar nu mai este de ajuns,[1]* viaţa ne obligă să căutăm mai mult, şi acest mai mult nu mai poate fi obţinut la fel ca până acum, nu mai poate fi obţinut fără să recurgem la ştiinţă. (Şi, adesea, astăzi ştiinţa înseamnă informatică, ştiinţă în organizare şi conducere)[2]*. Recurgem la ştiinţă, rezolvăm, totul intră într-o nouă albie, iar când să ne obişnuim şi să ne liniştim, constatăm că ştiinţa de ieri a devenit azi rutină, că nu mai satisface şi că de fapt ştiinţa ne oferă, ne propune, ne impune ceva cu totul nou, cu totul altceva, din care ceea ce ne-a dat ieri a fost numai o biată părticică, sau o simplă etapă sau chiar a devenit inutil, depăşit acum; noul - este la orizont. Ceea ce am obţinut, am rezolvat, am realizat, rămâne în urmă sau creează noi probleme, dacă, pe de-o parte, nu adaptăm şi activitatea, tehnologia, mersul normal al lucrurilor, la soluţiile obţinute prin ştiinţă şi, pe de altă parte, dacă nu recurgem din nou la o nouă ştiinţă.

Cu numai două-trei decenii în urmă, un vârf al organizării ştiinţifice a producţiei industriale mai era încă fluxul tehnologic, cu întruchiparea sa absolutizată - banda rulantă. Ştiinţific era să se aranjeze, să se defalce şi să se calculeze astfel operaţiunile de efectuat, încât sincronismul să fie perfect, toţi muncitorii să termine simultan ceea ce aveau de făcut, transmiţând mai departe produsul, pe bandă, către locul de muncă următor. În afară de buna cunoaştere a tehnologiei de fabricaţie, instrumentul ştiinţific consta în cele patru operaţiuni aritmetice.

Dar viaţa a arătat că nu toate operaţiunile calculate se pot face exact în acelaşi timp - mai apar piese defecte, neuniformităţi de execuţie, variaţii în calificarea muncitorilor, momente de oboseală sau neatenţie ş.a. Neprocurarea la timp a unei piese răstoarnă toată funcţionarea. Şi atunci, în paralel cu rafinarea în continuare a metodelor de defalcare şi sincronizare a operaţiunilor, potrivit diferitelor tipuri de produse, s-a mai pus problema stocurilor de piese şi semifabricate, pentru alimentarea fluxului atât la intrare, cât şi pe parcursul lui. Stocurile costă - şi pentru optimizarea lor (nici prea multe valori blocate în stocuri, nici prea mari pierderile provocate de cazurile de imobilizare a fluxului tehnologic) au fost solicitate statistica matematică şi cercetarea operaţională.

Mai târziu, multe fluxuri tehnologice s-au dovedit cam prea rigide faţă de diversitatea necesară a produselor, chiar şi numai faţă de posibilitatea de a fabrica fără perturbări diferitele tipodimensiuni ale aceluiaşi produs. Complexitatea crescută a produselor - conţinând mii şi zeci de mii de piese diferite - a născut problema aprovizionării ritmice a fluxurilor tehnologice cu componentele necesare - şi încă defalcat pe tipodimensiunile comandate - astfel încât, fără algoritmizare cu ajutorul calculatoarelor, lansarea şi programarea operativă a unei astfel de fabricaţii a devenit un loc îngust.[3]*

La banda rulantă lucrează oameni, care, odată cu creşterea tehnicităţii produselor, trebuie să posede anumite cunoştinţe şi anumite aptitudini. Aşadar, alături de dezvoltarea tuturor aspectelor de până aici, în uzină a pătruns psihologia industrială, întâi ca să amelioreze selecţia personalului, iar apoi ca să orienteze şi formarea lui.

Dar oamenii lucrează nu numai la locul lor în banda rulantă, ci în ansamblul echipei respective; formează un colectiv, se recrutează din anumite medii, au anumite probleme comune, care ajung să afecteze producţia - şi, pentru ca banda rulantă să funcţioneze eficient, în zilele noastre se recurge, timid încă, la cercetarea sociologică şi la sociologul de întreprindere, care, este drept, întâmpină aceleaşi greutăţi de care ieri-alaltăieri se loveau specialiştii din celelalte domenii enumerate. Şi dacă măcar pentru aceştia din urmă greutăţile generate de lipsa de înţelegere a necesităţii muncii lor ar ţine de trecut pretutindeni.

Mai departe, muncitorii nu  numai că lucrează, dar sunt preocupaţi de finalitatea muncii lor, învaţă, se cultivă, au televizor, activează pe tărâm obştesc, şi nu mai acceptă monotonia şi cadrul îngust al numărului redus de operaţiuni ce le revin în bandă, în care ajung să vadă o plafonare profesională şi de la care resimt consecinţe psihice negative. Ei bine, aici, această succintă fragmentată şi mult simplificată exemplificare se opreşte: ultima problemă este deschisă; pe plan mondial, ştiinţa caută soluţii. Intră în acţiune un întreg mănunchi de ştiinţe şi - din nou, dar pe altă treaptă, principiile de organizare a fluxurilor tehnologice înseşi.[4]*

Desigur, dacă am fi ales pentru exemplificare etapele de progres tehnic din domeniul maşinilor-unelte, al fabricării oţelurilor aliate sau al prospecţiunilor de noi zăcăminte petroliere, dacă am fi vorbit despre metodele de analiză a eficienţei întreprinderilor sau despre optimizarea planificării economiei naţionale, dacă ne-am fi oprit asupra tehnicilor de diagnostic medical sau asupra oricăror altor domenii sau probleme din atât de bogata activitate umană, am fi constatat mari diferenţieri în ceea ce priveşte numărul şi mărimea intervalelor de timp între perfecţionările consecutive, în ceea ce priveşte conţinutul, specificul, orientarea sau profunzimea perfecţionărilor. (Pentru a nu mai vorbi despre progresele care au constat în lichidarea, în închiderea unor domenii de activitate depăşite sau despre cele care au deschis, pe teren aproape gol, orizonturi calitativ noi, lipsite de antecedenţă apropiată, sau despre cele care au înlocuit o sferă cu alta. Dincolo de toate aceste deosebiri s-ar fi desprins, însă - nu fără excepţii, nuanţe - aceeaşi împletire a direcţiilor de perfecţionare continuă, deja însuşite, cunoscute, acceptate, cu direcţii-surpriză, cu direcţii-intrus, cu aparente mezalianţe ştiinţifice fertilizante.[5]*

Şi s-ar mai fi desprins, ca factor comun, general, că în fiecare dintre aceste domenii noile niveluri de progres ştiinţific se realizează, de regulă, cu aportul organic al informaticii, atât în procesul de cercetare, cât şi în conducerea desfăşurării proceselor de producţie, în conducerea economică.

Mulţi factori se coalizează în a se opune înnoirilor calitative de factura discutată. Rutina. Orizontul propriei activităţi şi specialităţi (uneori - orgoliul propriei activităţi şi specialităţi). Un specialist în tehnologia construcţiilor de maşini să accepte, măcar faţă de sine însuşi, că procesul lui de construcţii de maşini poate fi perfecţionat de un matematician, de un informatician, de un psiholog, de un sociolog?! Un neelectronist să accepte brutala imixtiune a minorei electronici în afacerile interne ale domeniului său?! Un specialist în oricare dintre domeniile industriale pregnant materiale - mecanice, chimice, electrice ş.a.m.d. - să accepte ca noul în domeniul lui poate proveni din imaterialele modele, din etericul software?! Intervin, de asemenea, profilurile de specializare prea înguste, prea închise în sine sau structurile organizatorice, care reflectă, de regulă, starea de azi - dacă nu cea de ieri – practic, prea rar pe cea de mâine. (De câte ori contracte de cercetare în domeniul sistemelor informatice întâmpină dificultăţi pe parcursul elaborării, deoarece, între altele, problematica cercetată nu intră direct, exclusiv şi biunivoc, în atribuţiile unuia dintre compartimentele de specialitate existente ale unităţii beneficiare).

Forma sub care se manifestă opoziţia faţă de infuzia noului calitativ este, adesea, apărarea - de bună credinţă - a eficienţei, evitarea eforturilor inutile. Pentru o problemă care în ansamblul său ţine de o anumită specialitate, aportul posibil al altor specialităţi pare derizoriu de la început. Uneori nu este în joc numai subiectivismul. Dacă etapa anterioară nu este rezolvată perfect, într-adevăr poate să fie lipsit de sens, să se irosească eforturi pentru etapa următoare. Revenind la exemplul dat, puţin poate ajuta optimizarea statistică a stocurilor intermediare un flux tehnologic ale cărui operaţiuni tehnologice nu sunt bine defalcate, sau dacă tehnologia însăşi nu este pusă la punct.

Ar fi bine dacă lucrurile ar sta aşa: de o parte specialiştii - beneficiari ai noului, fie şi refractari la tot ce depăşeşte experienţa sau / şi specialitatea lor. De cealaltă parte - specialiştii noului, care ştiu exact ce trebuie, creează noile soluţii şi apoi vin şi le injectează la faţa locului: înţeapă, doare - dar efectul este asigurat, aşa că la injecţia următoare (dacă este de acelaşi fel!) beneficiarul stă cuminte.

Din păcate, specialiştii noului, acolo unde există (pe baza cercetărilor proprii, pe baza a ceea ce se ştie din alte aplicaţii, din alte locuri, din ştiinţa mondială) pot oferi lucruri în principiu. De aici până la actul ştiinţific, până la aplicarea în practică şi obţinerea rezultatelor dorite, este cale lungă, în care, fără dialog de la egal la egal, fără colaborare strânsă între specialiştii aplicaţiei şi specialiştii metodelor noi, între beneficiarul (tehnolog sau economist) şi informatician, se poate obţine prea puţin. Şi mai multă nevoie de receptivitate şi cooperare este atunci când noul nu vine din afară, ci răstoarnă uzanţe chiar în interiorul specialităţii de bază.

A fi capabil de sesizarea, de acceptarea, de promovarea în practică a noului ştiinţific (de pe ambele părţi ale baricadei - cea a autorului şi cea a receptorului), de promovarea noului care infirmă, modifică, amendează o experienţă, un bagaj de realizări proprii, uneori o întreagă formaţie de specialitate - este o performanţă umană care nu se găseşte pe toate drumurile. Dar cât de des se va găsi, cât de profundă şi organică va fi asimilarea noului - aceasta depinde şi de şcoală, şi de viaţă, şi de experienţă, şi de tot ceea ce înseamnă activitate socială şi de acea sferă amplă numită cultură.


 

[1]* sau au apărut pe piaţă soluţii care ne depăşesc şi pierdem clienţii..

[2]* Desigur, nu numai informatică şi conducere, dar acesta era profilul simpozionului la care lucrarea a fost prezentată.

[3]* A apărut şi este în prezent larg utilizată metoda (şi moda) „just in time” – exact la timp, aprovizionarea fără stocuri, prin livrarea componentelor exact la momentul de timp necesar pentru intrare în montaj – evident, pe baza unei informatizări intensive.

[4]* Se caută, din motivele arătate, să se reconstituie un număr mai mare de operaţiuni la acelaşi muncitor, ceea ce să îi crească şi satisfacţia profesională, şi interesul pentru calitate.

[5]* Este un opus, un complement al “perfecţionării continue” - dar nu ca direcţie ştiinţifică specializată fertilizantă într-un domeniu,  ci ca metodă şi concepţie de abordare inovatoare, aşa-zisul Reengineering, apărut în anii 1990, care preconizează şi realizează îmbunătăţiri radicale, în salt, cu multiplicări ale valorilor indicilor de performanţă, prin restructurarea şi reconceperea proceselor, pe baza informatizării profunde,

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca