Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

66 Valoarea noastră adăugată, cea de toate zilele (1998)

 

            Curentul, 29.1.1998

 

Indicatorul valorii adăugate a revenit, zilele acestea, în actualitate şi în atenţia generală, ca urmare a adoptării Ordonanţei Guvernului privind majorarea taxei pe valoarea adăugată de la 18% la 22%. A fost invocată o anumită preferinţă pentru impozitele zise indirecte, din categoria cărora face parte şi TVA, în raport cu impozitele directe, cum sunt impozitul pe profit, impozitul pe salarii. Nu s-ar putea spune că au fost făcute publice argumentele pentru această preferinţă, pentru politica de a creşte impozitele indirecte în schimbul anumitor reduceri la nivelul impozitelor directe; lucrurile au fost prezentate ca şi cum ar fi fost de la sine înţelese, cunoscute de toată lumea şi unanim acceptate (chiar dacă nu era aşa).

Fără îndoială, una dintre cele mai mari piedici în calea promovării unei politici fiscale raţionale şi în calea constituirii veniturilor bugetului de stat o reprezintă evaziunea fiscală. Ea îmbracă multe forme, de la evaziunea directă, explicită, sfidătoare – pur şi simplu neplata sumelor ştiute ca fiind datorate bugetului de stat (şi bugetului asigurărilor sociale), domeniu în care excelează unele mari şi prestigioase regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat; la contrabandă, comerţul la negru, tranzacţiile făcute în afara evidenţelor contabile; munca la negru, pentru a se evita plata impozitului pe salariu şi a contribuţiilor legate de salarii; în fine, evaziunea mascată, de exemplu diminuarea profitului prin cheltuieli fictive sau nejustificate, pentru reducerea sau eludarea impozitului pe profit.

Din acest punct de vedere, Taxa pe Valoarea Adăugată este destul de convenabilă pentru stat, pentru colectarea veniturilor statului: ea se constituie cumpărătură cu cumpărătură, vânzare cu vânzare, prestaţie cu prestaţie, fiind greu să fie eludată sau amânată. Eventuale falsificări, prin deduceri excesive în raport cu cele la care are dreptul contribuabilul, sunt uşor de depistat la orice control fiscal de rutină, fără prea multe probleme de interpretare. În rest, însă, din păcate, nici TVA nu este imună la contrabandă, la evaziunea prin tranzacţii efectuate la negru, în afara evidenţelor contabile.

Este de înţeles, deci, şi, în interesul asigurării veniturilor statului, este de sprijinit soluţia de majorare a unui impozit ce se încasează cu un grad oarecum mai mare de certitudine, echilibrându-se politica fiscală prin micşorarea altor impozite, la care colectarea este mai dificilă şi evaziunea - mai uşoară. Probabil, însă, că au fost subevaluate posibilităţile de eludare a plăţii TVA prin tranzacţiile la negru. De asemenea, este discutabil dacă, de exemplu, acceptarea amortizării accelerate va aduce contribuabililor miliardele de lei avantaje (compensând astfel efectul creşterii TVA), după spusele oficialităţilor problemei, câtă vreme, pentru a amortiza în regimul accelerat, întâi, trebuie să ai utilajele noi la care să începi să aplici un astfel de regim de amortizare (care se poate utiliza numai în primul an de funcţionare) şi, în al doilea rând, trebuie să ai rezervele de profitabilitate care să-ţi permită o astfel de amortizare.

În acelaşi timp, nu putem să nu ne punem problema consecinţelor economice ale acestei soluţii. Introducerea, eliminarea sau modificarea oricărui impozit constituie un stimulent economic, care inhibă ceva şi stimulează altceva, care deplasează nişte puncte de echilibru în autoreglarea sistemului economic. Orice este grevat, prin impozitare, de o cheltuială suplimentară, tinde să se restrângă; orice este încurajat, prin reducerea sau evitarea impozitării, tinde să crească, să se extindă, să se consolideze. De aceea se tot insistă, de exemplu,  pentru reducerea sau scutirea de impozit pentru exporturi sau pentru profitul reinvestit: pentru a încuraja exporturile, respectiv, reinvestirea profitului.

Ce încurajează sau ce inhibă creşterea TVA? Ce influenţe induce în economie? Sunt aceste influenţe benefice, sau dimpotrivă?

A adăuga valoare constituie raţiunea de a exista a oricărui proces din economie, fie el productiv, comercial, sau de servicii. Valoarea adăugată este diferenţa de preţ între ceea ce vând şi ceea ce am cumpărat. Adaugă valoare:  profitul (capacitatea de a crea profit) şi, în sistemul nostru contabil, manopera şi amortizarea. Într-adevăr, cu cât realizăm prelucrări mai complexe asupra materiei prime, prin manoperă şi prin utilizarea (şi amortizarea) unor instalaţii tehnologice avansate, cu atât creştem valoarea. Treptat, ne vom da seama că un mare producător potenţial de valoare adăugată mai este şi proprietatea intelectuală, creativitatea. Într-adevăr, o soluţie tehnologică ingenioasă, deţinută în regimul de monopol asupra soluţiei respective pe care îl asigură brevetul de invenţie, ne ajută să vindem mai scump şi mai mult şi, deci, să creştem substanţial valoarea adăugată.

Contrariul proceselor cu valoare adăugată ridicată îl reprezintă procesele  mari consumatoare de materii prime şi energie. În costurile produselor livrate, ponderea principală o au cheltuielile cu materiile prime şi resursele energetice consumate. Deşi echipamentele şi instalaţiile tehnologice respective sunt “grele” şi costisitoare, de regulă, cantităţile mari de produse ce se procesează fac ca şi ponderea amortizării pe unitatea de produs să nu fie foarte mare.

Dacă raportăm valoarea adăugată la valoarea producţiei, pe baza datelor statistice oficiale ale României pentru anul 1994 (ultimele date publicate),  constatăm că acest indice este, de exemplu,  de 35,5% pentru total industrie, din care 53,7% pentru confecţii din textile, blănuri şi piele (dar aici este mult lohn!), 41,4% pentru pielărie şi încălţăminte (idem), 51% pentru prelucrarea lemnului, 44,3% pentru producţia de echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii, 40% pentru prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice. La cealaltă extremă, 23,4% pentru metalurgie, 25,8% pentru prelucrarea ţiţeiului şi cocsificarea cărbunelui, 28% pentru chimie şi fibre sintetice şi artificiale, 32,1% pentru celuloză, hârtie şi carton. Ar creşte, de exemplu, valoarea adăugată a metalurgiei dacă s-ar realiza, în ponderi mai mari, aliaje speciale, laminate de profiluri speciale.

Problema se referă nu numai la industrie. În agricultură, ponderea valorii adăugate a fost, în acelaşi an 1994, 55%; în construcţii - 47,3%; în transporturi - 59,5%, poştă şi telecomunicaţii - 80,4%, în activităţi financiar-bancare şi de asigurări - 90,3%!

Iar suma valorilor adăugate create în economie (cu neesenţiale corecţii) constituie vestitul P.I.B. - produsul intern brut.

O atenţie deosebită se impune a se acorda problemei ponderii valorii adăugate în contextul în care suntem în deficit de resurse financiare, blocaj financiar, lipsă de capital, inclusiv de mijloace circulante. Fiecare milion de lei alocat şi imobilizat într-o producţie cu valoare adăugată redusă este luat de la gura producţiilor cu valoare adăugată ridicată, ceea ce constituie o limitare a dezvoltării economice.

Reciproca: dacă TVA este mai ridicată şi celelalte impozite sunt mai scăzute, este mai profitabil, la rest de condiţii date, ca resursele financiare să fie investite în activităţi cu valoare adăugată scăzută şi nu în activităţi cu valoare adăugată ridicată - şi acest lucru se poate demonstra prin orice exemplu de calcul contabil aritmetic.

Aşadar, creşterea indicelui de TVA de la 18 la 22%, pe lângă promisiunea unei anumite creşteri a gradului de colectare a impozitelor, mai conţine şi ameninţarea ranforsării economice a producţiilor energointensive şi mari consumatoare de materii prime, ameninţarea unor piedici financiare suplimentare în calea producţiilor şi altor activităţi cu valoare adăugată ridicată.

Desigur, nu asta s-a dorit.

 

 


 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca