Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

62 Despre Codul Fiscal – cu fair play (2004)

 

Ziua economică, 13.1.2004

 

Trecut în mare viteză prin ambele camere ale parlamentului, promulgat şi publicat în Monitorul Oficial, Codul Fiscal coboară în arena cu lei (la propriu şi la figurat!) a practicii din economie, urmând să facă dovada virtuţilor şi a neajunsurilor sale.

Gradul de noutate pe care Codul Fiscal îl aduce în viaţa noastră economică nu trebuie să sperie. Pe de o parte, Codului Fiscal  s-a reproşat tocmai insuficienta reconsiderare a sistemului de impozite în ansamblul lui, faptul că este o reuniune a impozitelor existente, cu relativ modeste amendamente. Deci, meciul se joacă pe un teren destul de bine cunoscut şi fiscului, şi contribuabililor; nu sunt de aşteptat mari surprize, fenomene neaşteptate, accidente, nici în bine, nici în rău.

Desigur, o dezbatere amănunţită în parlament ar fi confirmat  importanţa acestei legi, ar mai fi depistat şi corectat unele deficienţe. Dar trebuie spus că puţine legi, în ultimii 14 ani, au beneficiat de consultări atât de ample, în  multe runde, între factorii responsabili de la nivelul guvernamental, pe de o parte, şi ceea ce se numeşte societatea civilă, specialişti şi reprezentanţi autorizaţi ai mediului economic, pe de altă parte; mai ales –  de o asemenea receptivitate din partea factorilor responsabili. De data aceasta, la cele mai multe dintre obiecţiile şi propunerile de modificare  prezentate s-a răspuns nu cu „nu se poate, e perfect aşa cum e, economia nu are de unde să suporte altceva”, ca de obicei, ci cu venire în întâmpinare, cu soluţii, de multe ori – complete; când nu s-au putut inventa soluţii complete – măcar cu paliative, cu compromisuri acceptabile. În deplină cunoştinţă de cauză, putem afirma că, de data aceasta, s-au găsit soluţii şi la probleme care au fost prezentate, fără succes, la conducerile succesive ale Ministerului Finanţelor pe parcurs de 8 – 10 ani şi abia acum apar, cu bine, în Codul Fiscal.

Cu  titlul de excepţii, să amintim că au fost şi probleme care au fost rezolvate anterior. De exemplu, ridicula amortizare în funcţie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe, care, după repetate intervenţii, a fost  eliminată pe la mijlocul legislaturii precedente (având de înfruntat opoziţia atât a unora din aparatului finanţist, cât şi a întreprinderilor cu mari pierderi). Ridiculă nu numai prin efectele sale disfuncţionale, favorizând stagnarea tehnologică, dar şi prin erorile barbare din formulele de calcul impuse, precum şi prin cele 16 pagini de coeficienţi cu zecimale pentru un fenomen oricum imprecis şi convenţional.

Un alt exemplu de larg interes l-a constituit o anumită favorizare a importului în raport cu industria autohtonă, prin scutirea de plata TVA a produselor scutite de taxe vamale; era un efect indirect, nebănuit, care a fost eliminat, prin consens al puterii de atunci cu opoziţia de atunci şi cu aparatul de specialitate, imediat ce efectul disfuncţional a fost sesizat şi conştientizat. [1]* Aspectul a rămas (sau a reapărut) în Codul Fiscal, pentru cazul special al reparaţiilor de avioane, efectuate în străinătate.

În fine – la acest succint istoric al lecţiei de democraţie economică pe care îl constituie avatarurile obiecţiilor mediului de afaceri şi ale convenirilor la legislaţia fiscală, sunt de amintit şi două războaie pierdute de mediul de afaceri: impozitul pe inflaţie – impozitarea „veniturilor financiare” fictive rezultate, în condiţiile devalorizării leului, din creşterea expresiei în lei a soldurilor în valută ale contribuabililor. Problema a fost soluţionată, de două ori, din care o dată – prin lege votată în parlament peste capul Ministerului Finanţelor. De fiecare dată, minunea nu a durat mai mult decât un an fiscal. Aşa cum înţelegem noi litera actualului Cod fiscal, problema a rămas nerezolvată (adică, a fost considerată a nu fi o problemă). Continuăm să nu înţelegem raţiunile pentru care contribuabilii trebuie să fie penalizaţi pentru deţinerea de valută, obţinută din exporturi proprii sau din alte operaţiuni; de asemenea, de ce capitalul social vărsat în valută trebuie să fie erodat prin impozitarea anuală a diferenţei favorabile de curs. Cât priveşte plata TVA la încasare şi nu la facturare, a fost o cauză pierdută de mediul de afaceri, permanent şi pe toată linia. De menţionat că ambele aceste ultime probleme îşi pierd din importanţă, cu timpul, odată cu reducerea inflaţiei şi, respectiv, a blocajului financiar, precum şi prin unele soluţii indirecte (de exemplu, pentru impozitarea la încasare – facturile proforma, accesibile multora dintre agenţii economici; nu tuturor – de exemplu nu sunt accesibile furnizorilor care îşi livrează marfa unor reţele de distribuţie). Problema diferenţelor favorabile de curs valutar va dispărea organic atunci când vom trece de la leu la euro – mai este până atunci.

 

Absurditatea zilei: Guvernul nu recunoaşte Codul Fiscal!

 

Dar: nu s-a uscat bine cerneala de pe Monitorul Oficial cu Codul Fiscal şi, în orice caz, nu au trecut 24 de ore de la prima şedinţă a guvernului de după promulgarea Codului Fiscal şi, nu se ştie de ce, primul for care a ţinut să-l discrediteze, şi aceasta – în modul cel mai oficial şi public cu putinţă, a fost… Guvernul ! Guvernul, cel care se supără când presa îl califică drept guvern-stat, guvern al partidului-stat etc.

Punând tentaţia – se pare, irezistibilă –   de afişare a grandomaniei şi aroganţei mai presus decât orice altceva, după şedinţa de guvern s-a anunţat că: „dacă în trei luni preţurile la medicamente nu vor scădea, guvernul va putea hotărî revenirea la cota de TVA 19% pentru medicamente”.

Iar Codul Fiscal prevede:

„Art.4.- (1) Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.”

Este prevederea cea mai importantă din Codul Fiscal, cea de dragul căreia forţele politice au acceptat, până la urmă, mai protestând sau nu, viteza cu care Codul a fost trecut prin parlament şi au acceptat, prin excepţie chiar de la spiritul art. (4) de mai sus, intrarea lui în vigoare la 1 ianuarie 2004 şi nu 1 ianuarie 2005, cum ar fi fost normal. Deci, a) guvernul nu mai poate aduce modificări la Codul Fiscal, ci numai parlamentul; b) pentru a intra în vigoare, orice modificare trebuie să aştepte prima zi a anului fiscal următor.

Unul dintre obiectivele de prim ordin ale economiei funcţionale de piaţă este stabilitatea şi predictibilitatea mediului de afaceri în ansamblu şi a fiscalităţii în special.  Articolul 4, citat, avea menirea să rezolve tocmai această problemă. Iar guvernul, din prima zi a activităţii sale în noul an, dă sfoară în ţară, pe toate canalele mass-media: „Nu sunt decât vorbe! Totul şi orice se va schimba, dacă şi când vor voi muşchii noştri!”

 

Sinteză

 

Dar să lăsăm ca nedumerirea privind poziţia guvernului faţă de Codul Fiscal să fie clarificată prin declaraţii oficiale viitoare şi, mai ales, prin faptele viitoare, şi să revenim la Codul Fiscal însuşi, încercând un nivel maxim de sinteză al caracterizărilor.

Prezentările oficiale au reliefat în special avantajele concrete obţinute de către contribuabili prin aprobarea Codului Fiscal, cum sunt: creşterea nivelului deducerilor individuale, la calculul venitului impozabil; introducerea cotei TVA reduse, în mod special – pentru medicamente.

Să adăugăm: corectarea sau, după caz, nuanţarea, precizarea unui număr foarte mare de enunţuri de prevederi de detaliu, prin care se elimină disparităţi între variate categorii de contribuabili sau de activităţi, se reduce posibilitatea de interpretare arbitrară. Pentru un alt exemplu de nuanţare a reglementărilor fiscale, se poate arăta că, în noul Cod Fiscal, perioada fiscală pentru TVA este luna calendaristică, dar, pentru contribuabilii cu o cifră de afaceri sub un anumit nivel, perioada fiscală este trimestrul calendaristic, ceea ce constituie o uşurare concretă pentru întreprinderile mici.

Ne facem datoria de onoare să remarcăm, cu satisfacţie, că, dând dovadă de receptivitate şi profesionalism, elaboratorii Codului Fiscal au ţinut seama de multe dintre criticile şi propunerile de soluţionare primite, inclusiv de cele publicate în aceste pagini, la 12 august 2003 (v. [65], partea a doua). Cu referire la calculul impozitului pe profit, formularea anterioară stipula că sunt deductibile numai cheltuielile „aferente veniturilor”; prin aceasta se excludeau cheltuielile prezente pentru tot ceea ce înseamnă perfecţionarea activităţii şi realizarea de venituri viitoare, dezvoltarea etc. În urma demersurilor făcute, formularea actuală din Codul Fiscal este: „sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile”, ceea include atât cheltuielile pentru veniturile realizate, cât şi cheltuielile pentru veniturile viitoare. Mai mult decât atât, în specificaţia concretă de categorii de cheltuieli deductibile au fost enumerate: cheltuielile pentru obţinerea atestării conform standardelor de calitate, marketing, cercetare-dezvoltare, protejarea mediului, perfecţionarea sistemelor informatice, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, perfecţionarea profesională a salariaţilor etc.

La capitolul fair play, dacă se repetă atât de mult despre trecerea medicamentelor de la cota standard la o cotă TVA redusă, s-ar cuveni să se spună că există şi situaţii inverse: în cultură în general şi în livrarea de carte în particular, se trece de la scutire la cota TVA redusă. Oare cartea este cea care trebuia să fie sacrificată?

Codul Fiscal acoperă o foarte mare plajă a impozitelor existente. Este regretabil că printre cele care lipsesc, deocamdată, din acest document, sunt contribuţiile salariale, care, pe de o parte, au o pondere atât de mare în fiscalitatea întreprinderilor, iar pe de altă parte, sunt foarte strâns legate – pentru întreprinzător – de impozitul pe venit, pe larg reglementat în Codul Fiscal. De asemenea, contribuţiile pentru fondul de mediu sunt de o deosebită importanţă, pentru relevanţa economică a multor activităţi şi se justifică o cât mai grabnică introducere în Codul Fiscal.

 


 

[1]* V. [57].

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca